Genel

27 Ekim 2016

Nefes

2. Bölüm Bu yazıyı okumadan önce derin bir nefes alın ve tutabildiğiniz kadar tutun. Ne kadar tutabiliyorsunuz?   Belki en fazla bir dakika… Kendi denemelerim 70 saniyeye […]
27 Ekim 2016

Yaşam Ağacı Etz Hayim

Söz ettiğiniz bu ağaç nedir? Tüm İlahi Kuvvetler katmanlar halinde tıpkı bir ağaç gibi sıralanmaktadır, Nasıl ki bir ağaç sulandığında meyve verirse, Tanrısal kuvvetler de Tanrının […]
27 Ekim 2016

Melankoli

resimde dürer’in “melencoliah” isimli bakır oyma-baskısında, yukarıda sağda, çanın hemen altında, ressamın oraya belli bir amaçla koyduğu 16 rakamlı sihirli karede, dört sayının toplamıyla 34 rakamının […]
27 Ekim 2016

Rabbin Sözünü Taşımak…

referanslara bakılacak
27 Ekim 2016

Lâle Üzerine Notlar…

Batı kaynaklarına dayalı mitolojide lâle çiçeğinin, güneş ve bitki Tanrısı olan Adonis’in (Tammuz) can verdiği sırada akan kanlarıyla sulanan toprakta yeşeren bitki olduğu söylenir. Güneş ve […]
27 Ekim 2016

Hint İrfanı

Dünyada çeşitli kültürler, dolayısıyla da çeşitli inanç, düşünce ve felsefeler vardır. Bu kültürlerin en eskilerinden biri de Hint Kültürü’dür. Çeşitli ırkların kaynaştığı ve birbirlerinin içinde eridiği […]
27 Ekim 2016

Reform Çağında Özgürlük*

(Ortaçağda kilisenin durumu şöyleydi:) …kilise bir yandan suçluluk duygusunu kamçılarken, öte yandan da bütün çocuklarına yönelik koşulsuz sevgisi konusunda bireye güvence vermiş ve Tanrı tarafından bağışlandığı […]
27 Ekim 2016

Krishnamurti: Meditasyon Üzerine

İngilizce’den Çeviren: Nurgül Demirdöven Meditatif bir zihin sessizdir. Bu, düşüncenin kavrayabileceği bir sessizlik değildir; dingin bir akşamın sessizliği de değildir. Düşüncenin, tüm imgeleriyle, sözcükleriyle, algılamalarıyla birlikte […]
27 Ekim 2016

Ezber Bozan Bir Önder: Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti 12 Mayıs 1895 tarihinde Hindistan’da Brahman bir ailenin sekizinci çocuğu olarak dünyaya geldi. On yaşındayken annesini kaybetti. Babası Theosophical Society adlı bir derneğin üyesiydi. […]