Genel

29 Ekim 2016

Yoga Öğretilerinde Beslenme

Sağlıklı kalabilmek için doğru yiyecekleri tüketmek gerekir ve bunun için birçok beslenme tarzı önerilmektedir. Geleneksel ya da bilimsel olarak araştırılmış, denenmiş, istatistiklerle incelenmiş beslenme çeşitleri bir […]
29 Ekim 2016

Değerli Taşlar ve Kristaller – II

Tarih boyunca değerli taşlar renkleri ve göz alıcı görünüşleri ile ilk çağlardan beri insanların ilgisini çekmişlerdir. Bazı taşlar çok nadir bulunmaları ve güzellikleri sebebiyle, yüzyıllardır ‘tılsım’ […]
29 Ekim 2016

Hz. Rabiatü'l Adeviyye

8. yüzyılda Basra’da büyüyüp Kudüs’te vefat eden Hz. Rabia, sevgiye dayalı tasavvuf düşüncesinin ilk savunucularındandır. Zühd ve Allah korkusundan ibaret olan ilk dönem tasavvufunu, Allah aşkı […]
29 Ekim 2016

Hz. Asiye

“Allah, inananlara da Firavun’un karısını misal gösterdi. O: ‘Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan […]
29 Ekim 2016

Parlayan Yıldız

Kuran-ı Kerîm müminlerin Allah’a yönelişlerinde Meryem’i zikretmelerini buyurur ve ardından şöyle der: “O, ailesinden ayrılıp, şark mekânına çekilmişti.” (1) Yüzünü doğuya, güneşin doğduğu yere çevirmişti. Ailesinden, […]
29 Ekim 2016

Hac Ritüelinde “Dişil Öğe” Kavramı

Tasavvuf ıstılâhında, kaynağa gittiğimizde dişil öğeyi, anneyi buluruz; anne “um”, evlât “umme”dir. Um-Üm-Ümmî-Ümmet birbirinden türeyen kavramlardır. Türkler “ümmet”in sonundaki “t”yi okur ama Araplar okumazlar, “ümmet” demezler, […]
29 Ekim 2016

Shavasana Corpse Pose Ceset Pozu

Bültenimize bu ay yazacağım konuyu düşünürken, Gandhi’nin şu sözünü okudum: “Bugün o çok endişelendiğin yarın. Değer miydi?” Evet, yarınlar iyi de olsa, kötü de olsa her […]
29 Ekim 2016

Anakronik Bir Din Tarihi

“Ben kimim?” sorusunu kendine sormayı başarabilen her samimi talip, içinde bu soruya yanıt bulamadığı ifadelerden sıkılır. Bu nedenledir ki dinler tarihi veya daha geniş olarak ‘ölüm […]
29 Ekim 2016

“Aşkın Şehidi İlk Kerbelâ Romanı” ve Edebiyatta Kutsalın Dili

                                                    […]