Genel

30 Ekim 2016

Nesnel Tarih Okumalarındaki İki Yanılgı: Anakroni[1] ve Nekrofili

Tarih nesnel bir bilim midir? Tarih tinsel bir bilim olarak kabul edilebilir mi? Tarih okumalarında özne, nesnesi olan tarihe nesnel konumda kalabilir mi? İnsan psişik bir […]
30 Ekim 2016

Felsefenin Düşüşü Sinemanın Yükselişi Fragman

”Ya hikaye anlatmanın bir kez daha mümkün olduğunu gösteririm ya da çenemi kapatırım. Sonraki iki filmde kendime hedef olarak bunu seçtim. Artık hikaye ile anlatım metodu […]
30 Ekim 2016

Dostlara dostuz biz düşmana düşman…

  Dostlara dostuz biz düşmana düşman, Ateşim diyene volkan gibiyiz. Zalime karşıyız asla sevmeyiz, Mazlumu kurtaran ferman gibiyiz. Biz postu bir yere serdisek bir an, Âlemde […]
30 Ekim 2016

Zihin–Beden İlişkisi ve Psikonöroimmünoloji

Bireyin yaşadığı stres ve ruh durumunun, onun bedensel fonksiyonlarında büyük bir etki yaratabileceği –hatta kanser, koroner kalp hastalıkları ve mide-bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabileceği– inancı İlkçağdan bu […]
30 Ekim 2016

Üçlemenin Döngüsü

Olgular ve olaylar tanımlanır, ama insan tanınır. Tanımlamak muhatabı bir nesne haline getirir, tanımak ise özne kılar… Tanımlamak yöntem ve formalite oluşturup işlevli kılmayı ve onu […]
30 Ekim 2016

Kendini Bilmek: Bilim mi, Sanat mı?

Auguste Rodin’in; “Taşın fazlasını yontup atıyorum, geriye heykel kalıyor,” mealindeki tanımı gereği, kendi fazlalığımızı, yükümüzü atarız, geriye ‘insan’ kalır. İnsan yapma, sanatların en büyüğüdür, esasında yegâne […]
30 Ekim 2016

Bilgeliğin Yüceliği ve Görkemi Karşısında Beşerin Durumu

Bilgeliğin yüceliği ve görkemi karşısında beşerin; yani zâtı, hakikati bilmeyenin durumu trajik bir görünüm verir. Bu görkem, büyük bir gökdelenin yanında insanın kendini ne denli küçük […]
30 Ekim 2016

Nekrofili ve Kavram

Parafili çeşitlerinden biri olan nekrofili, necro (ölü) kelimesinden türetilmiş bir tür cinsel yönelim bozukluğu çeşididir. Nekrofili insanlar, ölü insanlara karşı ilgi duymaktadır. Özellikle bu cinsel sapkınlığa […]
30 Ekim 2016

Kadın ve Toprak

Şehir insanı ile kırsal insanını ayıran en belirgin farklılık toprağın yaşamlarındaki yeridir. Büyük şehirlerde toprak gündelik hayatın içinde bir gerçeklik olmaktan uzaktır. Toprak alanlar ya kendi […]