Genel

30 Ekim 2016

Doğa Kampı Etkinliğimiz Bozdağ Subatan Yaylası

Anadolu Aydınlanma Vakfı, 14-17 Eylül tarihleri arasında, Ege Bölgesi Bozdağ’da bulunan Subatan Yaylası’na bir gezi düzenledi. Subatan Yaylası, adını yayladaki suların toplanarak battığı küçük bir düdenden […]
30 Ekim 2016

Yoga Tarihi

Arkeolojik kazılar sonucunda bulunan, yoga yapan insan figürleri incelendiğinde, yoganın tarihinin en az 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu görülmüştür. Hint felsefesine göre yaşadığımız dünya ve […]
30 Ekim 2016

Uygarlıklar Arasında Toplum

Bilgi-Varlık ikilemi, üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu ikilemin önemi şu sorudan dolayıdır: “Önce bilgi mi gelir? Varlık mı?” Maddeci bakış önce varlığın, yani çevrenin, doğanın […]
30 Ekim 2016

Beyân (B-Y-N)

Fasih Arab dili: Arab belâgati: Meani, Beyân, Bedii. Beyân ehli: dilciler, nahivciler, belâgatçılar, usul-u fıkıhçılar ve kelâm âlimleri. İrfân ehli: mutasavvıflar, bâtıniler, işrakîler. Burhân ehli: mantıkçılar […]
30 Ekim 2016

Süleyman'ın Hüküm ve Adâleti

İbnu Amr İbni’l-As anlatıyor: “Resûlullah buyurdular ki: ‘Hz. Süleyman Beyt’ül Makdis’i bina ettiği zaman, Allah’tan kendisine üç imtiyaz vermesini istedi: İlahi hükme müsadif olacak hüküm talep […]
30 Ekim 2016

Bugün İnceden Bir Hüzün

İlkokul arkadaşım Serdar Güçar şöyle yazmıştı bir keresinde: “Kasım geliyor, tine değecek belli.” Her kasım ayında Serdar’ın bu cümlesi gelir aklıma. Kasım hüzün ayıdır. Büyükler unuttu […]
30 Ekim 2016

Güzel İnsanlar

İnsanı ve kâinatı matematik ile kavrama ve anlamlandırma tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen Pythagoras’ın (İ.Ö. 580–497) kendisini tanımlamak için kullandığı filozof kelimesinin de isim […]
30 Ekim 2016

Sibernetik ve Ebû'l İz İbni İsmail İbn-i Rezzaz El Cezerî

Sibernetik kavramı Yunanca kübernetes’ten gelir. Kübernetes “iyi yönetimde bulunmak”, “gemiyi yöneten kaptan” ve “dümenci” anlamındadır.1 Platon, “gemiyi yönetenin” geminin gidiş-dönüşü boyunca çevreden aldığı ve gördüğü bilgilere […]
30 Ekim 2016

Nevruz'da Süt İçme Geleneği

Türk tarihinin bilinen en eski bayramı olan Nevruz, baharın geliş günü ve yılbaşı olarak kutlanmaktadır. Nevruz, baharın ilk günüdür ve ekinoks yani gece ile gündüzün birbirine […]