Genel

10 Aralık 2017

Yakub’un Güreşi

Ve Yakub yalnız başına kaldı ve seher sökünceye kadar, bir adam onunla güreşti. Ve onu yenmediğini görünce, uyluğunun başına dokundu ve onunla güreşirken Yakub’un uyluk başı […]
10 Aralık 2017

iTaksi Uygulaması Ve Soyutlama Yetisi

Sosyal medyada iTaksi uygulaması nedeni ile görüntülü ve sesli kayıt alınması gündeme oturdu. Yolculuk sırasında alınacak kayıtların bazı avantajlar sağlayacağı, özellikle güvenliği arttırıcı bir önlem olduğu […]
10 Aralık 2017

Kural Mı, İlke Mi?

“Hep tespitte kalmak yakınmanın bir türüdür.” Bu sözü ilk duyduğumda, pek çok ilişki alanlarına ait söylemler belleğimde canlanmaya başladı. “İfade” deneyimi yaşamın doruğudur. Çünkü tüm etkinliklerinizin, […]
10 Aralık 2017

Anadolu Aydınlanması Ve Cumhuriyet – 1. Bölüm

Aydınlanma döneminden sonra Rönesans ve aydınlanma hareketlerinden sonra da birey ve bireycilik önemli bir şekilde Avrupa dünyasında parladı. Bu bireycilik sorunsalı toplumculukla dengelenmiştir ve birey ve birey olma, kalıcı […]
4 Ağustos 2017

Yöntem Sorunu

En genel olarak yöntem, bir işin gerçekleştirilmesi, bir bilginin elde edilmesi, uygulanması ve çıkan sonuçların değerlendirilmesi için kullanılan yol, yordam olarak tanımlanır. Batı uygarlığında yöntem method olarak terimleştirildi. […]
4 Ağustos 2017

Melankoli

resimde dürer’in “melencoliah” isimli bakır oyma-baskısında, yukarıda sağda, çanın hemen altında, ressamın oraya belli bir amaçla koyduğu 16 rakamlı sihirli karede, dört sayının toplamıyla 34 rakamının elde […]
4 Ağustos 2017

Kaos’tan Maddeye Geçiş ve Fizik Sabitlere Yeni Bir Bakış

Son yıllarda, epistemoloji ve bilim felsefesinde, özellikle doğa bilimleriyle ilgili olarak, gerçekliği araştırmaya yönelik yöntem seçimi konusundaki gereksinimlere yanıt bulabilmek amacıyla, kültürel gelişim sürecinde yeni girişimler […]
4 Ağustos 2017

Bilim Felsefesi

Antik Yunan’dan günümüze insanları felsefe yapmaya yönelten şey, her zaman kendilerini bir ara durumda  görmüş olmalarıdır. İnsanın, kendini saran doğa ile kendini aşan sonsuzluk (Tanrı) ya da nesnel dış dünya ile öznel iç dünyası arasındaki sıkışık […]
4 Ağustos 2017

Kafkas Halkları ve Dilleri

A- KAFKAS HALKLARI Önce, konuyla ilgilenmemiş olanları göz önüne alarak Kafkasya, Kafkas halkları ve dilleri hakkında kısa da olsa bir açıklama yapmakta yarar gördüm. 1- KAFKASYA […]