Genel

18 Kasım 2016

Gandhi’nin Duası

 Tanrım! Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için ve zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için ve yalan söylememek için bana yardım et. Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma ve eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi […]
6 Kasım 2016

Ardha Matsyendrasana – The Half Spinal Twist – Omurga Çevirme

Birçok faydası olan “omurga çevirme” pozunun en önemli faydası, omurların arasını döndürerek açıp uzatması, omurganın hareket kabiliyetini koruyup iyileştirmesidir. Poza başlarken: 1- Yere oturup bacaklarımızı dümdüz […]
6 Kasım 2016

Ardha Adho Mukha Svanasana (Anahatasana) – Eriyen Kalp – Melting Heart

Dolaşım sisteminin motor görevini gören kalbimizin sağlığına her yaşta dikkat etmek gerekir. Kalbin sağlığını korumak için, tansiyon ve kolesterol yüksekliğini önlemek, stres, sigara ve alkollü içkilerden […]
6 Kasım 2016

Paschimottanasana – Oturarak Öne Doğru Eğilme – Seated Forward Fold

Enerji akışını dengeleyen mükemmel bir duruştur. Yin tarzı yogada “Caterpillar (Tırtıl)” duruşu olarak bilinir. Bu pozda esnemesini istediğimiz bölgeler: bacaklarımızın arkasındaki kaslar (hamstringler), omurga ve sırt […]
6 Kasım 2016

Padmasana – Lotus Pose – Meditasyon (Dhyana) Oturuşu, 2. Bölüm

2. Bölüm:  Lao Tzu, “Tanımlanabilen Tao mutlak Tao olamaz, kelimelendirilen isim mutlak isim olamaz,” sözüyle kitabına başlar.  Onu anlayabilmek için doğayı anlamamız gerekir. Varoluşumuzun farkına varabilmenin […]
6 Kasım 2016

Padmasana – Lotus Pose – Meditasyon (Dhyana) Oturuşu, 1. Bölüm

1. Bölüm:  Padma Lotus çiçeği anlamına gelir. Kirli sularda yetişmesine rağmen, birçok kültürde kendini temizleyebilme özelliğinden dolayı saflığı sembolize eder. Çin simgeleri sözlüğünde, çiçeğin kendisinin bir […]
6 Kasım 2016

Parivrtta Janu Sirsasana – Revolved Head-to-Knee Pose – Omurgayı Çevirerek Başı Dize Değdirme Pozu

Yoga hareketlerini yaparken ve yaptıktan sonra çoğunlukla biraz acı hissederiz, o yüzden birçok insan bu acılar nedeniyle pozlardan kaçar korkarlar, kendilerine zarar vereceklerini düşünürler, ama asıl […]
6 Kasım 2016

Süzülerek Gelen Taş

Hacerü’l Esved mi? Bir göze benzer, Âdem ü Havva mı? Hep bize benzer… İsmail Emre, Doğuşlar 2, No: 750 Bana anlatılana sadık kalarak, sadece duyduklarımı aktarmaya […]
6 Kasım 2016

Metin Bobaroğlu'ndan

Derleyen: Nurgül Demirdöven Vakfımızın 2012-2013 döneminin “Uygarlıklar Arasında İnsan” başlıklı çalışma konusu kapsamında konuşmalarına devam etmekte olan sevgili Metin Bobaroğlu, çalışmalarımızın en başında dikkatimizi “Kültür ve […]