Genel

1 Ağustos 2017

Prolog

oniki milyar senelik yaradılış süresine kıyasla şu etrafta dolaşan insancıklara bir bakın… kimisi kötü tekel kibriti, kimisi balmumlu isveç kibriti, kimi kazık kadar şömine kibriti gibi, […]
5 Şubat 2017

Nereye Dönsem Ardımda Ölüm

“Ben bir gün giderim ki neyim kalır Eksik bıraktığım her şeyim kalır.” Turgut Uyar (Uyar, 2011) Gündelik uğraşlar ve yapıp etmelerimiz ya da Heidegger’in diliyle ilgilenim […]
5 Şubat 2017

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, bir olgunun veya bir girişimin ilk heyecanını kaybetmesi ile ortadan kalkma tehlikesi karşısında daimi olmayı, sürüp gitmesini ifade eder. Bu durum ekolojide olduğu gibi ekonomilerde […]
5 Şubat 2017

Kaygıdan Güvene

“Cennetin mutluluğu daima tehdit altındadır, işte cennet böyle bir yerdir.” [1]   Bir kararda kalamayan, bir türlü halinden hoşnut olamayan, geçmişin pişmanlıkları ve gelecek beklentisi arasında […]
5 Şubat 2017

Giriş

Farklı disiplinlerde ele alıp işlenen “Kaygı Kavramı” bir anksiyete bozukluğu olarak geçiştirilemeyecek ve yalnızca buna indirgenemeyecek kadar derinliklidir. İnsanın kaygısı, gündeliğin sıkıntılarından varoluş kaygısına kadar uzanan […]
25 Ocak 2017

21. Yüzyılın Yapısal Dönüşümü ve Sınırların Sonu

Klasik fizik, endüstriyel devrimi doğurduğu gibi, kuantum bilim alanlarıda 21. yüzyılın siyasal, sosyal, ekonomik yapısını değiştirecek nanoteknoloji devrimini şekillendirmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın temel nedeni teknolojik değişimdi. […]
25 Ocak 2017

Hangi Nesil?

“Hürriyet”, “keyfiyet”in karşıtı olarak ilkeli olmayı zorunlu kılar. İlkeli olma zorunluluğu insanın kendini sınırlaması ve iradesini kullanmasını gerektirir. “İrfaniyet” kendiliğin bilgisidir. İnsanın kendisini “karakter” olarak konu […]
25 Ocak 2017

Kendi Kendine Bir Papağan

Papağanın biri kedi gibi ses çıkarmayı öğrenmişti. Zaman zaman çok başarılı miyavlıyordu. Ancak bunu yapınca, taklidin başarısının büyüleyici etkisiyle, sesi çıkartanın kendi olduğunu unutuyor ve korkuya […]
25 Ocak 2017

Selamımız Var Bir Güzele…

Vefatının birinci yılında kimi zaman hiç aramızdan ayrılmamış gibi hissettiğimiz, kimi zaman da uzun yılların hasretiyle aradığımız Osman Amcamızı sevgili dostu Aydın Arif’in kendisi hakkında kaleme […]