Genel

1 Ağustos 2017

Doğa Gizleri ve Bilimin Ulaştığı Yeni Sınırlar

1990’lı yıllarda başlayan on yıllık süre, çeşitli bilimsel disiplinlerde çalışma yapan araştırmacılar tarafından BEYİN devri olarak nitelendirilmektedir. Kuşkusuz, insanın beyin işlevlerinin anlaşılması için, kısa ve sınırlı […]
1 Ağustos 2017

İnsan Yapısı ve Günümüzde İnsan

İnsanı bir “Bilgi-Eylem Varlığı” temeli üzerinde ele alırsak, insan, her şeyden önce doğal ve nesnel bir varlıktır ve tüm öğeleriyle evrensel yapıya doğrudan bağlıdır. İnsan, aynı […]
1 Ağustos 2017

Bilincin Yeniden Yapılanması

Ömür boyu kendini arayan bir kayıptır insan. İnsan, göstermelik benliklerini aşarak özbenliğini bulmalı ki başkalarının da özüne ulaşabilsin. Bunun ilk adımı, önce kendini sorgulayarak işe başlamaktır. […]
1 Ağustos 2017

Onun İsmi ile

Şu uzun hatta ne var; göz, kulak, saç sendin sen Bir taç bin baş içinmiş, demek ki taç sendin, sen Hallettin de bir yazı dağıttın o/telinde […]
1 Ağustos 2017

Düşüncenin Tarihselliği

Düşünce hareketi, “Philo-Sophia” -Bilgi Severlik- olarak adlandırılmıştır. Felsefe, önce, aklın sorularına yanıt bulmak, sonra sorun çözmek, daha sonra da etkinlik olarak uğraş vermiştir. Felsefe, bir bakıma, […]
1 Ağustos 2017

Aydınlanma, Us ve Postmodernizm

Ramazan Çeçen’in yazısını, Nüket Esen’in ‘Kara Kitap Üzerine Yazılar’ isimli kitabının 215’inci sayfasında okuduğumda, tam da yukarıdaki başlığa uygun bir başlangıç oluşturabilecek bir paragrafa rastladım ve […]
1 Ağustos 2017

Üniversite ve Aydınlanma

Yaşlılar hiç kuşkusuz gençlere umutla bakarlar çünkü onlar dünyayı ve bilimi ilerleteceklerdir. Ama bu umut onlarda ancak oldukları gibi kalmadıkları, tersine tinin emeğini üstlendikleri ölçüde yaşamaktadır.” […]
1 Ağustos 2017

Aydınlanma Ölümsüzlüktür

Doğa ve kültür varlığı olan insan, doğayı değiştirip dönüştürmekle kendi doğası olarak kültürü üretmektedir. İnsanın kendini doğa ve kültür üzerinde -bir yandan uyumla, diğer yandan başkaldırarak- […]
1 Ağustos 2017

Aydınlanma Sorunu ve Anadolu’da Aydınlanma

16.11.1997 tarihinde Anadolu Aydınlanma Vakfında katılımcıların* kendi özgün birikim ve çalışmalarından katkılarda bulunduğu, bazen de sohbetin yaratmış olduğu spontan bir havada farklı ve zevkli konularda gezindiği “Aydınlanma sorunu […]