Genel

8 Ekim 2018

Ezeli Hikmet Perspektifinin Merkezi Bir Kavramı Olarak Metafiziksel Sonsuzluk

Frithjof Schuon (1907-1998), Ezeli Hikmet (Sophia Perennis) teriminin herhangi özel bir düşünce sisteminde formüle edilmeden, başlangıçtan beri var olan evrensel hakikatlerin ve metafizik aksiyomların tamamını belirttiğini […]
30 Mayıs 2018

Umut kimin ekmeği?

Umut, fakirin ekmeği, Umut, kralın tanrı olabilme beklentisi, Umut, Kaf dağının ardındaki Anka kuşu, Umut, yaşam enerjisi, Umut, ütopya, Umut, bebeğimize verdiğimiz isim, Umut, somut kötü […]
30 Mayıs 2018

Meselin Tahkîki

Hz. Mevlâna’nın Mesnevî’inde zikrettiği bir meselidir…[1] “Bir zaman Rûmî ve Çinli üstatlar arasında meslekî maharetleriyle alâkalı bir münâkaşa hâsıl olmuş ve netîcede mevzu’ pâdişâhın huzûruna intikâl […]
30 Mayıs 2018

Manipülatif Zihin!

Bu yazıda, kendi zihinlerinin insanlar üzerindeki etkisini sorunsallaştırarak, zihnin ‘fark edilmesi’ çabası olmadığında, insanların kendi zihin faaliyetlerinin olumsuz etkisi altında kalarak, nasıl da farkına varmadan bu […]
30 Mayıs 2018

Kara Delik “Sınır İçindeki Sonsuzluk

Her şeyin sonsuz noktadan oluştuğu evrende bu sonsuzluk bizde nasıl sınır buluyor? Sınırlı bedenimizde sonsuz bir doğaya sahibiz. Her biri milyonlarca atomdan oluşan 100 trilyon civarında […]
30 Mayıs 2018

Hinduizm ve Budizm’de Temel Ayrılış Noktaları

Hinduizm, Hint kıtasında var olmuş, kronolojik olarak M.Ö.2000 dolaylarında, Budizm’den önce ortaya çıkmıştır. Belirli bir kurucusu bulunmamakla birlikte,[1] müntesiplerine Hindu[2] denmektedir. Kuzey Hindistan’dan İndus nehrine kadar […]
14 Mart 2018

Unutulmuş Tarih

Yazılı belgelere dayanarak toplumların geçmişteki olaylarını yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalına tarih deniyor. Yazının icadından önceki devirleri inceleyip yorumlayan bilim dalına da Prehistorya denir. […]
14 Mart 2018

Azimut

“[Fransa’da hazırlanan bir haritanın üzerinde] Rasyonel ve kanıtlanabilir bilimsel metodun yeni ve değişmez sembolü olan bir üçgen bulunmaktaydı. [Bu üçgen], geometri ve matematiğin değişmez yasalarının, geniş, […]
10 Aralık 2017

Gerçekliğin Üç Boyutu

Genelde gerçeklik “İnsan bilincinden bağımsız, somut ve nesnel olarak var olan her şey” şeklinde tanımlanır. Ama göz ardı edilen nokta, insan bilincinden bağımsız hiçbir şeyin olmadığıdır. Dışımızda […]