Genel

2 Ağustos 2017

Yaşayanın Kaleminden Köy Enstitüleri

Yıl 1944. 12 yaşındayım. İkinci Dünya Savaşı sürmekte. Türkiye savaşın içinde değilse de savaşı endişe ve korkuyla izlemekte ve bazı önlemler almakta. Örneğin harman zamanı köylerde sürekli […]
2 Ağustos 2017

Yeni Sevdalar Doğurur Hüzün

korkunun el yazısıydı şiirim şarkı olurdu çocuk sesimde canalıcının giysisiydi baykuş ve dua yerineydi şarkılar duymadınız geceler boyu büyüttüğüm hüzün gül oldu gün boyunca büyüdünüz düşlerim […]
2 Ağustos 2017

Eğitimin Temeli Olarak Özgür İrade

İnsan kendisine, kendisinin ve var oluşunun anlamının hesabını vermek zorundadır (1). Sorun Günümüzde eğitim, ana-babalarla birlikte bütün aydınları ilgilendiren, üzerinde pek çok tartışılan bir konu olmuştur. […]
2 Ağustos 2017

Nasıl Bir Tarih Anlayışı ve Öğretimi

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin güncelliğini koruduğu şu dönemde tarih anlayışımızı ve tarih öğretimimizi yeniden sorgulamak, yapılması zorunlu işlerden biri görünüyor. Bu yazımızla, ilgili kamuoyunun, bu konu üzerinde […]
2 Ağustos 2017

Bilim İçin Gençlerin Eğitimi

Bu yazının başlığındaki sözcüklerin herbiri ayrı ayrı ve hepsi birlikte acı bir burukluk çağrıştırıyor. İnsan bilimin karşısındaki yoksulluğunu mu, gençlerin hızla değişen – dönüşen ülkemizde yaşamakta oldukları […]
1 Ağustos 2017

Hermes

Hermes ya da Ermes, ya da Merkür Trismejist. Tod adını da alan ve İslam aleminde İdris (Terzi) adı verilen bu kişiliğin gerçekten yaşamış bir filozof olup […]
1 Ağustos 2017

Düşünenler (Derleme)

Derginin bu bölümünde filozof ve düşünürlerin yapıtlarını, düşünce sistemlerini ve belki biraz da anektodlara dayalı olan hayat hikayelerini bulacaksınız. Dergi yazıları ile bir bütün oluşturmasını düşündüğümüz […]
1 Ağustos 2017

Ebru Sanatı

Hat, Tezhip, Minyatür, Oyma ve Kakma gibi klasik ve geleneksel bir Türk sanatı olan Ebru’yu kısaca, su üstünde resim yapma olarak tanımlayabiliriz. Ebru, eskiden kitap ciltlerinde, […]
1 Ağustos 2017

Sanat ve Yaşantı

Sanat bir yaşantıdır; yaşantı ise nasıl nitelenirse nitelensin, zaman içinde bir akış, süreklileşme, sonsuzlukta renk renk ışıldayan bir şeyi yaşama olayıdır. Yaşantı, beşikteki yavrunun ve basit […]