Genel

2 Ağustos 2017

Dilin Gerçekleşmesi Olarak Söylem ve Felsefe

“Felsefe Açısından Söylem ve Metin”(1) ile “Felsefe Bağlamında Söylem Metin İlişkisi”(2) başlıklı yazılarda “felsefe”, “söylem” ve “metin” kavramları ilişkilendirilmeye çalışılmıştı. Felsefî Söylem Nedir?(3) adlı yapıtın ana izleği de felsefenin […]
2 Ağustos 2017

Eğitim Sorununun Merkeziliği

Eğitim sorunu üzerine gündeme gelen tartışmaların irdelenmesi gösteriyor ki; herşeyden önce eğitimde “neyin” sorun olduğu konusunda bir belirsizlik (veya anlaşmazlık) sözkonusudur. Bu belirsizlik, eğitim sorununun iki yönlü […]
2 Ağustos 2017

Sokrat (İ.Ö. 470-399) ve Eğitim Yöntemi

Babası heykeltraş, annesi ebeydi. Tüm yaşamını insanları ve kendini incelemekle geçirdiği için dış dünyaya karşı büyük bir ilgi duymuyordu. Dış görünüşüne de dikkat etmiyordu. Kendinde bilgelik hissetmediği için […]
2 Ağustos 2017

Kemalettin APAK

Bir şeb-i nûrânûr ki mahitabın sekriyle bedmestim bu gece, Hâlık-û hallâk ile vuslattayım, hem bezm-i ellestim bu gece… Dilde aşk, elde sâgar, her cür’ada Lebbaleb hayal-i […]
2 Ağustos 2017

Mistisizm ve Bilimsellik

“Mistisizm” ve “Mistik” sözcüklerinin kökeni Eski Yunan Misterlerinde (Sır) bulunmaktadır. Bu sözcük yaklaşık V. yüzyılda yazılmış mistik kitaplar arasında bulunan Dionysios Areopagite’e atfedilen Mistik Teoloji (Theologia […]
2 Ağustos 2017

Müslümanlık (*) G. W. E. HEGEL

Bir yanda Avrupa dünyasının kendini yeniden biçimlendirdiğini – ulusların burada sağlam kökler saldığını, her yönde genişlemiş ve gelişmiş bir özgür gerçeklik dünyası ürettiğini – görüyoruz. Bu ulusların […]
2 Ağustos 2017

İnsan Üç Kez Doğar

Birinci doğum ekin ortamıyla kuşatılmıştır. İkinci doğum eğitime doğmaktır; pedagojik, psikolojik ve bilimsel yöntemlerle insan biçimlendirilir. Üçüncü doğum, insanın kendisinden doğmasıdır ki bu da insanın kendi yaşamına […]
2 Ağustos 2017

Anadolu Olmak

Biz bu sevdaları dost gönül zulasında beledik toprağımızın nice bin yıl muhabbet emip tuzu, biberi, kendiri zifti, kükürtü, nemrutu kara kara gözyaşlarımızla kara kara memeler kurduk […]
2 Ağustos 2017

Düşünenler

Geçen sayımızda derginin bu bölümünde filozof ve düşünürlerin, yapıtlarını, düşünce sistemlerini ve belki biraz da anekdotlara dayalı olan hayat hikâyelerini elimizden geldiği kadar aktaracağımıza söz vermiştik. “Dergi […]