Genel

2 Ağustos 2017

Türkiye Türkçesi’nin Tarihsel Gelişimi

Oğuz Türkleri, 11. yüzyılda İran’a girerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya da girerek önce yerel beylikleri, sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. […]
2 Ağustos 2017

“küt” ler…

şair nedir? aktör, yazar, oyuncu nedir? ya da ressam, heykeltraş, müzisyen, besteci?.. soruyu yeni baştan ve daha düzenli sormalı: / daha doğrusu kategorize etmeli, sınıflandırmalı / […]
2 Ağustos 2017

Türkçe’nin Gücü ve Mantığı

Yeryüzünde konuşulmuş olan dil sayısı 2796’dır. Bunun ancak 118’i bugün devlet dilidir. Ancak bu 118 dilin hepsi büyük uygarlık dili sayılmaz. Devlet dili ne kadar işlenmemiş […]
2 Ağustos 2017

Yapısalcılık, Dil, Bilinçdışı ve Özne – 01

“Karşı-Tarihselciliğin, ‘biçim’, ‘yapı’ ve ‘denge’ kavramlarının Olguculukta ve Yaşam Felsefesinde mutlaklaştırılması, geç burjuva toplum ve tarih görüşüyle kaynaşır. H.Freyer ‘toplumsal yapı’yı tümüyle ‘yaşamın biçimleri’ olarak tanımlamıştır. […]
2 Ağustos 2017

Yapısalcılık, Dil, Bilinçdışı ve Özne – 01

Yirminci yüzyılda Batıda üretilmiş entelektüel ürünlerin en temelinde Dil üzerine yapılan araştırmaların yattığı söylenebilir. Bu araştırmalar ve sonuçları ‘öznenin kuruluşu’ yanında ‘toplumun kuruluşu’nu da açıklayan yöntemler […]
2 Ağustos 2017

Bak Şu Söze Ne Ediyor!(1)

İnsan, kendisiyle ve çevresiyle ilişkisini bilinçli olarak gerçekleştirir. Bu bilinçlilik, hem çevre hem de denetimi içerir. İnsan burada, kendisine en yakın doğa varlığı olan hayvandan özgül […]
2 Ağustos 2017

Dilin Doğası ve Çocuklarda Dilin Gelişimi – 02

MEKANİKTE USTALAŞMA Dilin İçselleştirilmesi Her üretim sistemi gibi dil de iki ana kısımdan oluşur: Girdi ve Çıktı. Hem otomobil fabrikalarında hem de dil üretim sisteminde, eğer […]
2 Ağustos 2017

Dilin Doğası ve Çocuklarda Dilin Gelişimi – 01

DİL NEDİR? “Dil nedir ?” diye hiç sormamıştım o güne dek kendi kendime. Yaşama gündemimde başka şeyler vardı. Ama sonradan iş değişti. Nasıl olduysa oldu, pek […]
2 Ağustos 2017

Dil ve Akıl

Bu yazıda kısaca dil ve akıl arasındaki bağlantıyı anlamaya çalışacağız. Kısaca, konuştuğumuz dildeki linguistik bağlantılar, bu bağlantıların beynimizde nasıl oluştuğu ve us gelişimine ne katkıda bulunduğunu […]