Genel

2 Ağustos 2017

Düşünenler

dergi sayfalarının bu bölümüne “düşünenler” başlığı altında bir filozofu yazmak alışkanlık haline geldi. yani bu insanların neler düşündükleri, neden düşündükleri, ne yaptıkları, nasıl yaptıkları ve nasıl […]
2 Ağustos 2017

Çeviri ve Kavram Sorunu

‘Bir dilin felsefesi o dilde bildirilmiş bir felsefedir, üstelik başka dillerin düşüncelerini aynı dilde anlatırken bile.’ Bu saptama, en genel anlamıyla Batı Düşünce Disiplininin ‘bildirilmiş felsefe’ […]
2 Ağustos 2017

Yaşayan Argo

İnsanlar dünyada kendi problemleri konusunda dünyayı kendileri ile olan ilişkisi içinde yakaladıklarında, dile bireylerarası bildirişimde araç niteliği kazandırırlar. Yine biz bu niteliğe yaratım gücümüzü yükler, onun […]
2 Ağustos 2017

On dört 24-25

İnsanlık tarihindeki her yaşam tarzının bir anlayışı ve bu anlayışın ifade edildiği işaretler sistemi, yani dil’i vardır. Felsefenin amacı anlamayı ortak kılacak bir dil yaratmak ve […]
2 Ağustos 2017

Dil, Farkındalık ve Çeviri

“Konfüçyüs’e sordular: – Bir memleketi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu? Büyük filozof şöyle yanıt verdi: – Hiç kuşkusuz dili gözden geçirmekle işe başlardım. Ve […]
2 Ağustos 2017

Toplum ve Dil

Milyonlarca yıl süren kimyasal, yaşambilimsel evrimler sonucu birkaç milyon yıl önce ilk insansı varlıklar dünya yüzünde belirdiler. İlk insansı varlıklar savanlarda ayak üstünde yürüyorlardı. Ayak üstünde […]
2 Ağustos 2017

Farsça ve Arapça Türkçe’ye Nasıl Hakim Oldu?

Kendi gerçeğine gözü açık olan aydınların sık sık düşündükleri bir konudur bu. Orta Asya Türkçesi zengin bir dildir; ama Türklerin Anadolu’ya göçünden sonra aydınların gaflete düşmesi […]
2 Ağustos 2017

Türkçe’ye Güzelleme Ozanların Dilince

Evvelinden bu güne, ozanlarca bezenen Hem bir şarap misali, hem arı, hem bal gibi, Emeklerce işlenmiş bir Türkçemiz var iken, Bir fuzuli fikir ki üstadım Fuzuli’den… […]
2 Ağustos 2017

Türkçe’nin Üstün Yönleri

Türkçe’nin anlatım gücünü araştırmak, onun zenginliklerini ortaya koyabilmek için seçilecek en iyi yol, onun kaynağına inerek, önce en eski yazılı üstünlüklerini incelemek, sonra bugüne gelinceye kadar […]