Genel

2 Ağustos 2017

Tarih Felsefesinde Yöntem ve Özgürlük Sorunu I

Tarih sözcüğünün ilk çağrışımı “geçmiş”tir. Geçmiş ise insan belleğinin biriktirmelerinin bir armağanıdır. Tıpkı bireysel insanın yaşanmışlıklarının “bellenmesi” ile oluşan geçmişi gibi, toplumların da yazılı ve yazılı […]
2 Ağustos 2017

“Ben”siz Bir Bilinç: Krishnamurti

Batı dünyası, Freud ve diğerleri aracılığıyla bilinci, bilinç ve bilinçaltı olarak ikiye ayırmıştır. Hiç öyle olmayabilir de. Freud’u, Jung’u atın bir kenara ve başlayın. O zaman […]
2 Ağustos 2017

Yöntem Nedir

Geniş anlamda yöntem, bir amaca ulaşmak için tutulan düzenli yol, sistem, usul olarak tanımlanmaktadır. Felsefî anlamda yöntem, Tür Dil Kurumu Sözlüğünde, bir gerçeğe erişmek için tutulan […]
2 Ağustos 2017

Yöntem Bilmezdi, Yöntem Öğrettiler, Yönteme Çevirdiler (*)

Yöntem üzerine bir sohbeti sek ve ahu zarım altı “Yolu bilmekle yolda yürümek aynı şey değildir,”  bilge Morpheus böyle diyordu, Seçilmiş İnsana, ve ona Gerçeğe ulaşmanın yöntemini anlatırken onu […]
2 Ağustos 2017

Yapısalcılık, Dil, Bilinçdışı ve Özne II (*)

(TURA = Saffet Murat TURA) Hegelci bir “diyalektik oyunu” ile çalışmayacağını, doğrudan “bilinç” kavramından sanki onun antiteziymiş gibi “bilinçdışı” kavramını elde etmeye yönelmeyeceğini, araya başka kavramları […]
2 Ağustos 2017

Etkin Dinleme

Duyguları İşitebilme Yeteneği: “Etkin Dinleme” “Benlik, iletişim süreci içinde oluşan bir kavramdır. Ancak iletişim içinde insan kendi içinden çıkıp, sanki diğerlerinin gözüyle bakabilmeyi öğrenir. Böylece bu […]
2 Ağustos 2017

Şiir, Matematik ve Yöntem Üzerine

Klasik söylem: Bu söylem dilin mantıksal çıkarımlar temelinde kullanımına dayanır. Dilin (ve dolayısıyla söylemin) yapısal kuruluşunu mantıksal çıkarımlar belirler. Kesinlikler alanıdır bu. Sıkı bir nedensellik örgüsü […]
2 Ağustos 2017

Anadolu Aydınlanması ve Felsefe (*)

Düşünce özgürlüğü ile zihin özgürlüğü (düşünme yetisinin özgürlüğü) arasındaki ayrım üzerinde pek durulmaz. Oysa bu, önemli ve köklü bir ayrımdır. Kişi, belirli bir dünya görüşüne ve yaşam biçimine bağlı […]
2 Ağustos 2017

Fitoterapi

Hastalıkların taze veya kurutulmuş bitkiler ve bunların doğal ekstreleri ile tedavisidir. Bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı tıp bilimiyle birlikte başlamıştır. Yeryüzünde insanlar var olduğundan beri bitkiler gerek […]