Genel

3 Ağustos 2017

Prometheus

rivayet edilir ki insan kılığında bir cesaret bilinmez hala nedeni elinde bir demet ıtır çiçeği uzanır olympia’nın vazosuna taşar kokular bir beşik gibi sallanır koca dağ […]
3 Ağustos 2017

Niçin, Neden ve Neden Olmasın?*

İnsan evren karşısında kendisiyle hesaplaşmak zorunda. Cennetten neden kovulduğunu bugün anlayabilecek bilgi birikimine sahip. Bu nedenle kendisiyle hesaplaşması ahlaki değil etik bir sorun. Yerküreyi fiziksel olarak […]
3 Ağustos 2017

Antik ve Hıristiyan Anadolu Din ve Kültürlerinin Aleviliğe Etkileri

Homo ludens,* on bin yıllık tarihin en muhteşem oyununu, başlattığı yerde, Anadolu’da sürdürüyor. “Çayda Çıra”, ney, mey. Gerekli nefes bu yüz asrın körüğünde. Körüğe Gılgameş, Mani, Zerdüşt, […]
2 Ağustos 2017

İşte Anadolu’da Aydınlanma Uğruna “Bir Kazığı Çıkarmak” ve Şeyh’im Bedreddin’im

Kınayanlar olsa da Yine Türkmen ağzıyla… Dedem Korkut misali Biraz Şaman tarzıyla… Söze böyle girince, Hançerlioğlu Üstad anılmadan geçilmez, Ne diyor Üstadımız, DÜŞÜNCE TARİHİNDE: BİR KAZIĞI […]
2 Ağustos 2017

Mitos ve Kültlerde Ateş

Ateşin Kökeni ve Mitoslarda Ateş İnsanın nesnel dünyayı kavrama çabası onu doğaya yöneltmiş ve insan belli anlam çıkarımlarıyla, kendi dışındaki maddî dünyada gizil olarak sürüp giden […]
2 Ağustos 2017

Gösteri Uykunun Gardiyanıdır (*)

Gösteri Toplumu’nda Guy Debord, gösteriyi “insan ve insan arasındaki yabancılaşma ve ayrılışın bir ifadesi” (1) olarak tanımlar. Yabancılaşmanın bütün tarihi ve bu yabancılaşmanın geri çekilmesi bütün üretilmiş soyut […]
2 Ağustos 2017

Fi Yazıları

Şehir ve ben Zihnimde yaşayan bir kalıbın, henüz yeni bitirdiğim bir resimde beni ele vermesi, yüzünün çirkinliğinden utanan bir kızın sokakta, başı önünde yürümesi gibi değildir. […]
2 Ağustos 2017

Ben

Kültürü üreten ve tüketen insandır. Her insan önceki kültürün içine doğduğu için bir kültür çocuğu, kültürü kendisi ürettiği için de bir kültür ana-babasıdır (B. Çotuksöken). Kültürü […]
2 Ağustos 2017

Sezginin Metamüziği

BİR SON ÇARE OLARAK UMARSIZLIK GÜZELLEMESİ (YA DA YİNE BİR BAŞKA DEYİŞLE AYMAZLIK, KIRILGANLIK VE ÖZELEŞTİRİYLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLECEK YOL, YORDAM, YÖNTEM KAVRAMLAŞTIRMASI ÜZERİNE)   Bayanlar ve Baylar, […]