Genel

3 Ağustos 2017

Havada Kuş, Denizde Balık, Kültürde İnsan

İçinde yaşanılan ortam yeterli bulunsaydı, bireysel ve toplumsal koşullar değişmeden kalırdı. Yetersizlik; hem fiziki gereksinimlerin dayatması, hem de alışılagelenin tekdüzeliğinden kurtulma isteğinden doğar. İstek oluşturmak, onu […]
3 Ağustos 2017

“Dünyayı Nasıl Görüyorum?”

Duyabileceğimiz en güzel şey, hayatın esrarlı yanıdır. (Evren nasıl varoldu, sorusudur.) Sanatın ve gerçek bilimin beşiğinde bu ana duygu vardır. Onu bilmeyen, dünya karşısında şaşkınlık ve […]
3 Ağustos 2017

Şiirlerle TÜRKÜLER, Öykülerle TÜRKÜLER, Bölgelerle TÜRKÜLER, Türkülerle TÜRKÜLER 2

Bir yer var, biliyorum;               her şeyi söylemek mümkün;                epeyce yaklaşmışım,                duyuyorum; anlatamıyorum… diye şöyle bir güzel… İşte böyle Almanlar, işte bu halde Türkler… […]
3 Ağustos 2017

Şiirlerle TÜRKÜLER, Öykülerle TÜRKÜLER, Bölgelerle TÜRKÜLER, Türkülerle TÜRKÜLER 1

İnanın ömür yetmez türküleri yazmaya Bizi yüreklendiren türküleri yazmada Bize metanet veren Metin Dost’a ithafla. Işıklar içi Dost’a göz ışığı ışk ola… Üç beş kişi kalmış […]
3 Ağustos 2017

İnsan ve Kültür

Bilindiği gibi literatürde kültür çok farklı biçimlerde tanımlanmış, ancak tek bir tanım üstünde herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır. Örnek olarak birkaçını ele alacak olursak: – Kültür, bir […]
3 Ağustos 2017

Ekin Sorunu

“Sorunları çözmek, onları anlamakla olanaklıdır.” Ekin, yaşam biçimlerini ve ilişkilerini kapsayan bir olgudur. Doğa verilerini duygu, düşünce ve eylemiyle değiştirip dönüştürerek insan, kendine ekinsel bir dünya […]
3 Ağustos 2017

Batının Krizi, Doğu Bilgeliği ve Krishnamurti *

Kriz siyasette değil, totaliter ya da demokratik hükümetlerde değil, bilim adamları ya da kurulu saygın dinler arasında değil. Kriz bizim bilincimizde, zihnimizde, kalbimizde, davranışlarımızda, ilişkilerimizde. J. […]
3 Ağustos 2017

Kültürleme Olgusu Açısından, Türkiye Kültürünün Oluşumunda Ahilik Kurumunun Öneminin ‘Yumak Modeli’ Kuramıyla İncelenmesi 2

Ahi Birliklerinde Yargı-Ceza Şekilleri Ahi birliklerinde kurallara uymayan birlik üyelerine yaptırımı çok ağır cezalar uygulanırdı. Bu cezalar para ve özgürlüğü kısıtlayıcı cezalar olmanın yanında ondan çok […]
3 Ağustos 2017

Kültür

Siyasi olarak biçim kazanmış (örgütlenmiş) toplumlar için en önemli şey belli bir biçimde yaşamaktır. Başka bir deyişle, insan onuruna en uygun olan, bu nedenle de en […]