Genel

3 Ağustos 2017

Sizin De Misyonunuz Olsun “Misyonun Ne?”

Hayatımız bir çok kavramlar ve değerler örgüsü içinde devam ediyor. Özel, sosyal, ekonomik şartlar ve ilişkiler içinde farklı seviyelerde devam eden süreçler var. Bu şekilde, devam etmesi gereken […]
3 Ağustos 2017

Kimlik

Islak gözlerine sünger çekiyordu bakışları gözlerine duvar örerken. Mevsimsiz bir ömrün yollarını adımlamaktan yorgun düşmüştü. İçi boş, mektubunu kaybetmiş zarfları andırıyordu bedeninin taş duvarları. Geçmişi yanında […]
3 Ağustos 2017

Değinmeler

Bilincimize evrensel nitelikler miras kalır. Zihinsel çabalarımızın tümünde temel içerik budur; evrenseli ortaya çıkarmak ya da evrensel etki gösterecek güçte sonuçlar ortaya koymak. Bilinç görünenle yetinemez, […]
3 Ağustos 2017

Bilgi, Bilim, Bilimsellik Kavramları

İnsanoğlunun varoluşundan bugüne, temel sorusu, sorunu ve sorunsalı “Bilgi nedir?” ve “Bilgi nasıl elde edilir?” olmuştur. Bu sorunu çözebilmek için insan her çeşit yolu denemiş, kendini ve kendi dışındaki […]
3 Ağustos 2017

Anahatlarla Değerler Sorunu

ÖNSÖZ Bir kavramı sorun olarak ele almak demek o kavramı anlağın alışık olduğu yalıtık biçiminden,tek yanlı belirlenimindenkurtarmak ve kendi oluşum sürecineçözerek özsel ilişkilerini (dilde ve bilinçte) yeniden […]
3 Ağustos 2017

Çoğalma

Doğa, insan olsun, hayvan olsun, bitki olsun, her alanda çoğalıp üremek ve üretmekte buluyor varlığının özünü, nedenini, geçerliğini ve yaşamsallığını. İki türlü çoğalma var: Biri niteliksiz, […]
3 Ağustos 2017

Şiir

kuytulara çekilmiş tedirgin tekillik evindeki sürgün yürek hüznü yeğledin de ne geldi korundu mu sevdalar ucuzluktan ve dize geldi mi leyla söyleyin neden gülşende bülbül değil […]
3 Ağustos 2017

Değer Üreten Varlık Olarak Etik İnsan

İnsan için ayırt edici birçok tanım vardır. Bu tanımlar, çeşitli disiplinlerin damgasını taşırlar. Eğer Etik disiplini söz konusu olursa, o zaman “İnsan değer üreten bir varlıktır” tanımı öne […]
3 Ağustos 2017

Değer Ölçüleri Üzerine Görüşler

Değer ölçüleri insandan insana, Doğu’lu ya da Batı’lı, varlıklı ya da yoksun, eğitim görmüş ya da görmemiş, köylü ya da kentli, Müslüman ya da sair dinlerden… […]