Genel

6 Aralık 2018

Aynadaki Peçe

Örtünme bir baskı aracı mıdır yoksa bir çeşit savunma mıdır? Bu soruya cevap ararken kitabı çok farklı açılardan ele alarak araştırmasını tamamlamış olan Ann Chamberlin, bugüne […]
6 Aralık 2018

Doğu ve Batı

Aşağıdaki metin, Senail Özkan’ın “Goethe ve Mevlana” ve “Aşk ve Akıl” adlı eserleri ile Goethe’nin Doğu Batı Divanı adlı eserinden derlenmiştir.   1753 yılında Voltaire: “İnsan, […]
6 Aralık 2018

Bir Süreç Olarak İnsan

İnsan pek çok nitelikle yüklü karmaşık bir varlıktır. Karmaşıklık onun zihnindeki tortulardan, geçici duygusal dalgalanmalarından, inançlarından ve kişiliğindeki iniş çıkışlarından kaynaklanmaz. Bunlar karmaşıklığın sebebi değil, varoluşundaki […]
6 Aralık 2018

Fatıma Ana’nın Elinin Sırrı

Hz. Fatıma, Peygamber efendimizin Hatice Ana’dan olan ve soyunun sürdüğü kızıdır. Peygamber efendimize, “soyu kesik” diyenlere karşı Allah “biz sana Kevser’i verdik” diye ayet göndermiştir. Hz. […]
6 Aralık 2018

Milet Okulu

Hegel’e göre “Felsefe tarihi, ortaya çıkan türlü felsefelerde türlü gelişme derecelerinde yalnız tek bir felsefe bulunduğunu ve aynı zamanda bir sistemin dayandığı özel ilkelerin de ancak […]
8 Ekim 2018

Antrenör-Sporcu İlişkisinde Şiddet

Genç bir sporcunun antrenörü ile olan ilişkisi, hayatındaki en önemli ilişkilerden biridir. Antrenör- sporcu ilişkisinde antrenörün otoritesinin varlığı ve sporcunun, antrenörün davranış ve direktiflerini sorgulamayışı akademik […]
8 Ekim 2018

Berzah’da (Ara Yerde)

Duygular düşünceler gibi ifade edilemez. Bu bir önermedir, eğer böyle ise ikisi arasında niteliksel bir fark olması gerekir. İki şey arasındaki farkı görmek aslında onlar arasında […]
8 Ekim 2018

Aşk ve Akıl

Senail Özkan, “Aşk ve Akıl” adlı kitabında, Hegel’in diyalektiğin zırhlarıyla metafizik kalelerini fethetmeye çalıştığını, piramidi örerken aşktan bahsetmediğini, onun Tanrı ve insan ilişkisinin, zoraki ve cebri […]
8 Ekim 2018

Gender (Cinsiyet) ve Modern Reformlar

19.yüzyıl ve sonrası dünyada sosyal yaşamı düzenlemek adına hukuk alanında birçok reformların yapıldığı dönemdir. Sosyal yaşam dendiğinde ise tabii ki söz konusu olan “birey” ve “toplum” […]