Genel

3 Ağustos 2017

Türk Eğitim Sisteminde Atatürkçü Kişilik Yetiştirme Sorunsalı ve Boyutları

Çok genel anlamıyla kişilik, insanın davranışlarını belirleyen ve ona toplumsal kimliğini kazandıran temel ruhsal yapı öğesidir. İnsanın değerleri, alışkanlıkları, algı ve tepkileri, güdüleri, eğilimleri, vb. özellikleri […]
3 Ağustos 2017

Plato ve Taklit Gilles DELEUZE

“Platonizmi yıkmakla” kastedilen nedir? Nietzsche böylece kendi felsefesinin görevini, ya da daha genel olarak geleceğin felsefesinin görevini tanımlar. İbare, özler (essence) ve görüngü (appearance) dünyasını lağvetmek anlamındaymış gibi […]
3 Ağustos 2017

Melâmîlik ve Osmanlı İdeolojisi (*)

Birçokları Melâmîliğe, bir Halvetîlik, bir Rufaîlik, bir Mevlevîlik ve benzerleri gibi tarikat sıfatını vermeyi uygun bulmaz, buna karşın saydığımız bu tarikatlardaki disipline bağlılığın ve ahlâk niteliklerinin […]
3 Ağustos 2017

Taklit Üzerine

Geçen sayıda yayımlanmış olan “Kopyanın Metafiziğinde Tekrarlanan İmajlar” başlıklı yazımda Jean Baudrillard’ı ele alarak imaj ile özne arasındaki ilişkide, “taklit hangi üretim sürecinde ne tür bir similasyona […]
3 Ağustos 2017

İstanbul 16:30

merhaba, İstanbul’da saat dörtbuçuk. geçenlerde Metin yolda giderken adamın biri sokulmuş omuzuna: – beyefendi bir cep saati var, almak ister misiniz? Metin tereddüt edince cebinden eski bir […]
3 Ağustos 2017

Resimlerim

Durgundu kıyılarım, Yarım aydı, dahası dolunaydı tesellisi “anlatılmaz, yaşanırdı” beklentisi Gecenin coğrafyasında gümüştendi haritası Bir kelebek uçumudur ufkum Gelir dolanı dolanı Gider aranı aranı. Işıkla suyun […]
3 Ağustos 2017

Yanan Kütüphanenin Değeri

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin koleje göndermeye parası olmadığı için, kolej eğitimini kütüphanelerde yapar. 28 yaşındayken, bir üniversitedeki konferans sırasında O’nun edebiyata düşkünlüğünü öğrenen kolej müdürü, O’na […]
3 Ağustos 2017

Değerli Bir Öykü

“Değer miydi be koçum” diye karşıladı İhsan baba. Ali şaşkın gözlerle koğuşa bakıyor, düne kadar hiç aklına bile getirmediği bu hapishane koğuşunu belleğine aktarmaya çalışıyordu. Daha […]
3 Ağustos 2017

İnsansal Değerler

Değer sözcüğünü dilde sık sık kullanırız: ahlâkî değerler, manevî değerler, eski değerler, çağdaş değerler vs. Peki çok kullandığımız bu sözcük ne anlama gelmektedir? 1 – Tanımlama […]