Genel

3 Ağustos 2017

göğün ırak kalsın

gök yüzün gök düşün göğün ırak kalsın, hüznün yeter akşam olmuşsa ve bitmişse göz yaşın gök yaşın sonbahara düşüyorsa ellerin bahara gidiyorsa gelişin yeniden gel gidiyorsa […]
3 Ağustos 2017

Karikatürle İletişim

Söz ve yazının yaptığını mizahi çizgiyle yapma yolu olan karikatür çok iyi bir iletişim aracıdır. “Karikatür” ve “iletişim”in içiçe anlatımı, örneklerle desteklendiğinde daha etkin olabilir. Karikatür […]
3 Ağustos 2017

Sohbetin Görüngübilimine Giriş

Birinci Bölüm Amacın belirlenmesine yönelik genel düşünceler “…. öz, burada kendisinde bir ‘kendi’ taşıdığı için görüngüsü bilince “ ‘dostluk’ “imlemi içinde görünür…” G.W.F. Hegel Çalışmanın birinci bölümünde daha […]
3 Ağustos 2017

Felsefenin Yolu İletişimden Geçen

İletişim, sayesinde organik canlılığın mümkün olduğu, organize sinirler yoluyla gerçekleşen iki yönlü/bildirişimli bir etkileşimdir. Buna göre, iletişim, etkileşimli organik yapıların temel diyalektik dirimsel sürecidir. Organizmada iletişimi […]
3 Ağustos 2017

İletişim Sorunu

İletişim, bilindiği gibi, iki kaynak arasında, iletilerin karşılıklı gidip geldiği bir ilişkidir. Eğer ileti tek yönlü akıyorsa, böyle bir durumda iletişimden söz edilemez. İletişim için geri […]
3 Ağustos 2017

Bugün Felsefe Yazmak(*)

1. Güncel edimlerimizin alanı ile sanat, yazın, bilim, vs. yapıtlarının oluşturulduğu alan arasındaki “bağlantılı ayrım”a şimdiye dek az değindik. Birincisini “kurumsal alan” diye, ikincisini de “kültürel […]
3 Ağustos 2017

Aristo ve Osmanlı Medresesi(*)

Ebherî’nin (ölüm. 1264) İsâguci’si -Porphyrius’un “Eisagoge’si- Cumhuriyet’te nihaî olarak kapatılmalarına kadar Osmanlı medreselerinde, ilk mantık metni olarak okutulmuştu. Biz en başta, Helen felsefesinin ve özellikle Aristo’nunkinin […]
3 Ağustos 2017

Dost Acı mı Söyler?

Eğer dost acı söylemekten zevk alıyorsa, kendi acılığını dışlaştırıyor, yok eğer acı söyleyerek bana acı vermek istiyorsa sadist demektir. O halde acı bir içi yansıtmayan ve […]
3 Ağustos 2017

ATATÜRK ve Dinde Reform

Atatürk çok iyi biliyordu ki, Avrupa devletleri üstün bir güç haline gelmişlerse, bunun en başta gelen sebebi, kendilerini Hıristiyanlığın otorite ve baskısından kurtarabilmiş olmalarıdır. Eğer 13. […]