Genel

3 Ağustos 2017

Kimlik Olgusunun ‘İnsan’ Oluşumuna Katılımının Tarihsel Süreci

TARİHSEL SÜREÇTE İNSAN ANLAYIŞLARI İnsanın ne olduğu sorusu ve insanın evren içindeki yerinin ne olduğu sorusu, Max Scheler’in ömrünün sonuna kadar üzerinde durduğu bir sorudur. İnsan […]
3 Ağustos 2017

Aleviler’in Etnik Kimliği Aleviler Kürt mü, Türk mü?

Alevilik, Sünnilik, Hıristiyanlık, Musevilik, Katoliklik, Ortodoksluk vs. ayrımları dinsel ayrımlardır. Türk, Kürt, Ermeni, Arap, Arnavut vs. ayrımlar ise etnik ayrımlardır. Aleviler’in dinsel kimlikleri gibi etnik kimlikleri […]
3 Ağustos 2017

Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik

1. İnsani Varoluşun Tarihselliği Tarih üzerine düşünmek, insan üzerine düşünmek demektir. Çünkü tarihte insanı, onun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşlerini görürüz. Tarihi yapan, […]
3 Ağustos 2017

Atatürk ve Hegel İki Aklın Buluşma Noktaları

Tarih her zaman insanın vazgeçilmez ilgi alanı olagelmiştir. Yazının amacı bunun nedenlerini değil; Atatürk’ün, bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik ederken gösterdiği tarihsel inisiyatif, düşünce derinliği, ilkelerindeki […]
3 Ağustos 2017

Geleceği Anımsamak

“Basit yaşa ki başkaları da varolabilsinler.” Gandi. Ortalık yeni bir dünya savaşı görünümünde, toz duman., savaş baltaları çıkarılıyor, tamtamlar çalıyor yine, bu satırları yazdığım sırada Dünya […]
3 Ağustos 2017

Tarih Bilinci ve Kimlik Sorunu

İnsan, “dünya-içinde” bir tarih varlığıdır. Doğasıyla, kültürüyle, genetik kalıtımı, dili ve toplumsal varoluşuyla tarihseldir. Böylece de sonlu ve geçici varlıktır. Başka bir deyişle İnsan, Dünya Tarihi’nin […]
3 Ağustos 2017

Faziletin Sesi

14-18 Eylül 1981’de vâki I. Uluslararası Türk ve İslam Bilim ve Teknoloji Kongresinde tanımış olduğum Pakistanlı ünlü bilgin Prof. Dr. Hakim Muhammed Said’den aşağıdaki mektubu almıştım. Aziz Bay […]
3 Ağustos 2017

ŞİİRLERLE TÜRKÜLER(*) ÖYKÜLERLE TÜRKÜLER BÖLGELERLE TÜRKÜLER TÜRKÜLERLE TÜRKÜLER Bölüm 2

Bakmaya kıyamazsın. Gizliden de bir baksan, gözünü alamazsın, bakmaya doyamazsın; öylesine bir güzel… Bir de Kaymakam vardır Halikarnas’ta o gün. Gelmişler Çerkezlerden, Padişah tarafından. Çerkeze sözümüz yok  , Çerkezleri […]
3 Ağustos 2017

ŞİİRLERLE TÜRKÜLER(*) ÖYKÜLERLE TÜRKÜLER BÖLGELERLE TÜRKÜLER TÜRKÜLERLE TÜRKÜLER Bölüm 1

TÜRKÜ SINIFLAMASI İÇRE Tarikat türküleri öylesi olmaz dedik. İşte bunun dışında; aşk ve duygu türküsü, çoban, doğa türküsü, düğün tören türküsü işte, iş türküleri taşlama türküleri (ve mizahi türküler) beşikteki […]