Genel

3 Ağustos 2017

Sanatta Sezgi (*)

Sizce “sezgi” nedir? Metin Bobaroğlu: Bence “sezgi”, iç güdüyle(!) zekânın ilişkisinden türeyen bir yetimizdir. Sezgi, zihnimizin, akıl yürütmelerimizin aşıldığı bir yerde ortaya çıkar. Sezgi, aslında “saf-zekâ” hareketi […]
3 Ağustos 2017

Şeyma Reisoğlu ile Sanatta Yaratma Süreci Üzerine Söyleşi

Yaratma süreci nedir ve içinde neleri barındırır? Yaratma süreci; İnsanın sahipliklerini yitirdiğinde ya da tüm oyuncaklarından vazgeçtiğinde olana tanık olmasıdır; buna kendine dönme süreci de diyebiliriz. Kendine dönen düşünce, kendi […]
3 Ağustos 2017

Bilimsel Estetik

Eski dönemlerden beri estetik üzerine pek çok düşünceler üretilmiştir. Soyut ve düşünsel bir “estetik değer” düşüncesi çok eski dönemlerden beri ileri sürüle gelmiştir. Ancak bu tür […]
3 Ağustos 2017

Edebiyatımızın Ağır İşçisi : ORHAN KEMAL

Sık sık, köklü bir roman geleneğimizin olmayışından, edebiyatımızın cılız olduğundan söz edilir. Oysa, Batı Edebiyatı kadar görkemli olmasa da edebiyatımız hiç de küçümsenecek bir durumda değildir. […]
3 Ağustos 2017

Geleceğe Mektuplar

Evet diyor Necedir gözlerimi alıyordu gözlerin Kim der, merak ederdim seni Dolunayın uyumasını bekledim Onca ışık yılını bir çırpıda geliverdim Şimdi düşündeyim senin ama ben düş […]
3 Ağustos 2017

Estetik Kavramı

Estetik kavramı Grekçe “aisthesis”den (algı, duyum) gelir ve ilk kez Alexander Gottlieb Baumgarten (ö: 26.05.1762) tarafından kullanılmıştır. Christian Wollf’un öğrencisi ve izleyicisi olan Baumgarten, ana yapıtına “Aesthetica” (1750) adını […]
3 Ağustos 2017

Estetik Üzerine Derlemeler

Platon: – Güzellik esas olarak ruhlara yerleşmiştir. (Şölen) – Gerçekte her şeyin güzel olmasını sağlayan bir güzellik vardır. (Büyük Hippias) – Her şeyde ölçü ve oran, […]
3 Ağustos 2017

Psikoestetik

İnsanların olumlu ve uyumlu bir yaşam süreci yürütebilmelerinin temel gereği özgür yaratımlarını sürdürebilmeleridir. Burada tanımlanan yaratıcılık, yaşamın ve şartların tüm değişkenliklerine karşın, yeni başa çıkma yolları bulabilmeye […]
3 Ağustos 2017

Doğu – Batı Estetiği

Estetik, felsefî bir disiplindir ve konusu sanat; daha açıkçası güzel sanatlardır. Estetik, Grekçe bir sözcüktür ve “duyum bilimi”, “duygu bilimi” anlamlarında kullanılmıştır. Ancak bu anlam estetik […]