Genel

3 Ağustos 2017

Tasavvuf

Tasavvufun kaynağı Hz. Muhahhed (s.a.v)’in öğretimi ve onun kişisel ahlak ve davranışlarına dayanır. Yirminci yüz yıl Hind Mutasavvuflarından İkbal Ali Şah, “ Kenzul Esrar El Kıdem […]
3 Ağustos 2017

İşrakiye Mektebi (İlluminisme)

Ey her şeye kıvam verip kendi kıvamında hiçbir şeye muhtaç olmayan zat ! bizi nur ile destekle,            nur üzere sabit kıl ve  nura  yönelt….  Platon’dan […]
3 Ağustos 2017

Ahlak’ın Temeli Nedir?

Korkutulmuş İnsan Ahlak’ın temellerinin ne olabileceğini düşündüğümde, bu temelin farklı referanslara göre değiştiğini fark ettim. Toplumsal insan için ahlak, aile içi birey için ahlak, toplumdan bağımsız […]
3 Ağustos 2017

Ahlâk Öğretileri

AHLÂK ÖĞRETİLERİ (MUTLULUK AHLÂKI – EUDAİMONİSM) Bir insanın ahlâki görüşü, düşünüşü “iyi” anlayışı içinde bulunduğu çevre, toplum ve kültür dünyası ile ilgilidir. En ilkel toplumun bile […]
3 Ağustos 2017

Üçleme Üzerine

“Mimarlık, yararlılık, sağlamlık ve güzellik sağlamalıdır.” Marcus Vitruvius  İ. Ö. 25 Sıkıntısının ne zaman başladığını unutalı çok ölmüştü. Kendini kazdığı kuyunun dibinde görüyor, çıkmak için çabalamak […]
3 Ağustos 2017

Sonbahar

Sonbahar: 1. Yazla kış arasında yılın bir mevsimi, üçüncü mevsim/sonbahar ekinoksu ile kış gündönümü arasındaki zaman/güz, hazan; 2.  Ağaçlar için yaprak dökme zamanı, olgunlaşma mevsimi, meyve […]
3 Ağustos 2017

Benden Kalan

Akşama doğruydunuz Bense hep gurbete doğru Akşamınızda konakladı gurbetim Yazgım oldu yolculuk Yollandım yol aldım, niyetim Gülşende güllenmekti Ah “gül bulandı” sızladı tenim Uyandım Uyandım ulaşılan […]
3 Ağustos 2017

Estetik Üzerine Düşünmeler

Bebekler ebeveynlerin simge ile, yani dil ile ne dediklerine pek önemsemezler. Velilerinin ne yaptıklarına bakıp onları taklit ederler. İletişimin etkin aracı olarak dil, edimlerde bulur doğrudan […]
3 Ağustos 2017

Ekim Yazıları

aşağıdaki yazı herhangi bir zamanda herhangi bir yerde akan bir zaman içinde bir fotoğraf makinası ile yazılmıştır. []’lardan her biri klik’tir. Akan zamanı sabitleştirir. Ama siz […]