Genel

4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 04

Ruhçözümlemenin Tehlikesi: Özgürlük Bilinci Acı Vericidir Ruhçözümlemenin içtenliği modern kitle ekini için, pazar kurallarını ekinsel değerler yapan, açıkça eğri olanı doğrulamak ve yanlış olanı gerçeklemek zorunda […]
4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 03

Okyanus Duygusu Freud Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları’nda (1.2) Romain Rolland’ın bir mektubundan söz eder. Rolland Freud’un din üzerine yargılarının tümü ile anlaştığını, ama dinselliğin asıl kaynaklarına değer vermediği […]
4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 02

Uygarlığın içgüdülerin baskılanması ve böylelikle mutluluktan özveri pahasına gerçekleştiği savı ile karşıtlık içinde, ve uygarlık kavramının gerçek anlamı ile uyum içinde, Eros’un yaratıcı yetenekleri hiç kuşkusuz sözde […]
4 Ağustos 2017

Eros, Modernlik, Ruhçözümleme – 01

“Doğam sevgiye katılmaktır, nefrete değil.” ANTİGONE “En sonunda sevmesi ya da kendini yoketmesi gerektiğini anladıktan sonra, insan her zaman yaptığı gibi bunun için bir bilim geliştirmeye […]
4 Ağustos 2017

Homeopathy 2000’de Tıp Dünyası

İnsanlık tarihinin en hızlı devinimlerinin olduğu dinamik bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi çağında, insan hayatının her alanında köklü kavramsal değişimler ortaya çıkarken, tıbbın insanı ele alışı da […]
4 Ağustos 2017

Uygarlıklar Savaşı mı Yoksa Yeni Bir İnsanlık Etiği mi?

“Cellatlar kurbanlarından yeni cellatlar yaratır” A. Camus Yaşadığımız günler beni yeniden Kafka’ya sürüklüyor. Çevremizde saçmanın iklimi var diyordu Camus. Bir yanda asla hangi gerekçelerle olursa olsun hoş görülemez […]
4 Ağustos 2017

Eğitimde Öğrenme –Yaratıcılık ve Üretkenlik Yetisini Geliştiren Proje Bazlı Bir Sistem Yaklaşımı

1. ÖZET: Fiziksel bir objenin algılanması veya karmaşık bir olayın anlaşılması beyin düzeyinde gerçekleşir. Bu nedenle, eğitim/öğrenme tekniklerini veya yöntemlerini ele alan bir çok bilimsel çalışma, […]
3 Ağustos 2017

“YOK” değil/yerine “VAR DEĞİL”

Bazı kültürlerde, günlük dilde ve felsefede “Değil-leme” yöntemi ile bazı durumlar için üst bir bilinç kullanılmaktadır. Buna verilebilecek birkaç örnekten biri de Anadolu Kültürü ve Bilgeliği’nde “YOK” sözünün kullanılmamasıdır. “Yok”, kavram […]
3 Ağustos 2017

Gölgenin Gölgesi Olmamıza İzin Ver Ey Yâr!

Sorunun Salınışı Başlamak bir masdar; zaman da bildirmiyor bu yüzden, istek de… Oysa fiil olarak kullansam ve ‘başlıyorum, başladım, başlayacağım’ desem, hemen hareket de bildirecek, zaman da, dolayısıyla istek de. Bir eylemi, eylemeyi […]