Felsefe

18 Kasım 2016

İdea ve İdeoloji

Felsefi kavramsallık içinde ideal olan, ideanın kendini bütünlemesi olarak ifade bulur. Bu bütünleme edimsel olan ideanın kendi gerçekliğini ereğinde gerçekleştirmesidir. Çünkü idea bir süreçtir. Psikolojik, sosyolojik […]
18 Kasım 2016

Hegel’in Modern Birey Modeline Erken Çocukluk Döneminden Katkılar

Avrupa toplumları “Aydınlanma Devrimi” gibi bir dönem geçirdikleri için, bilimde, sanatta ve felsefede Doğulu toplumlardan daha ileride olarak kabul edilirler. Bu kabul yaygın ve benimsenmiş bir […]
18 Kasım 2016

Atma ve Brahma

Vakfımızın çalışmaları tüm güzelliğiyle sürüyor. Birkaç haftadır “gnosis”in (irfan) Hint kültüründeki seyranını bizlerle buluşturan Sayın Metin Bobaroğlu ve sevgili İzzet Erş, sunumlarıyla konunun kavramsal düzeyde anlaşılmasını […]
18 Kasım 2016

Düşüncenin Nesnelleşmesi Olarak Yabancılaşma

I. Varoluşsal düzeyde yabancılaşma: Her insanın bebekliğinden çocukluğuna geçiş ile başlayan ve her birimizin yaşamında zorunlu bir açılımı temsil eden, varoluşsal bir yabancılaşmadan söz edebiliriz. İnsan […]
18 Kasım 2016

Hegel Felsefesinde Yabancılaşmanın Anlamı ve Rolü*

Aşağıdaki yazı Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2011 Güz, 12. sayıdan alıntılanmıştır.   Hegel’de Yabancılaşma’nın Anlamı: Hegel’in eserlerinde yabancılaşma’ya karşılık gelen iki kelime vardır. Bunlardan biri […]
18 Kasım 2016

Düşünmek Yabancılaşmaktır

Düşünmek bilincin rastlantısal bir akışta şu ya da bu nesneye yönelmesi değil, özbilinçli bir etkinliktir. Tinin kendisine yabancılaşmış olanı yakalayarak düşünceye dönüştürmesi, gerçekte kendine geri dönmesidir. […]
18 Kasım 2016

Dövüş Kulübü ve Yabancılaşma

*2010 yılında Psikiyatrist Mutluhan İzmir’in blog’unda yayımlanan yazısından alıntılayan: Gülşen Geniş Kaynak: http://mutluhanizmir.blogcu.com/dovus-klubu-ve-yab… Film ABD’de yaşayan yabancılaşmış bireylerin günlük yaşantılarına odaklanarak başlar. Edward Norton filmde, ABD’de bir metropolde yaşayan […]
18 Kasım 2016

Yabancılaşma ve Yabancılık

Yabancılaşmanın öncülü tanışıklıktır. Daha tam olarak, “yabancılaşma” bir oluş olduğu için karşıtını, “tanışıklığı” kendi içinde kapsar ve iki-yönlü bir süreçtir. Terim daha önceden tanındığı kabul edilen […]
18 Kasım 2016

Karma Yasası

Bir an durup geçmişle yüzleştiğimizde, bugün bulunduğumuz konuma gelirken hayatımızda hissettiklerimizin, düşündüklerimizin, yaptıklarımızın ne derece etkili olduğunu anlayabiliriz. Ve eğer geçmişe gidebilme şansımız olsaydı neleri değiştirmek […]