Felsefe

30 Ekim 2016

Dağdan Aşağıya İnmek İyileştirici Bir İnsanlık Doğuyor

İngilizce’den Çeviren: Arzu Cengil “Sözde ortalama insan” mitini bir kez daha ve kesin olarak çözümleyelim: Her insan biricik bir yaratıdır. Sizin nitelikleriniz başka hiç kimsede yoktur. Sizin deneyimleriniz başka hiç kimsede bulunmaz. Yeryüzü üzerinde başka hiç kimsede sizin özgün bakış açınız olamaz. Sizin biricik deneyiminiz kolektif evrim sürecimiz için altın değerindedir. Sizin öğrendikleriniz tüm varoluşun evrensel alanında ve Doğa’nın büyük aynasında yansır. Kişisel bir yaşam yaşadığınız kadar aynı zamanda tüm […]
27 Ekim 2016

Partner Yoga Eşli Yoga

İnternet ufkumuzu açtı, sınırlarımızı genişletti, özgürleştirdi. Hiç gitmediğimiz yerleri görebilme, hiç bilmediğimiz insanları tanıma fırsatı, sınırsız bilgiye ulaşabilme imkânı sağladı, insanlık gelişimi için çok önemli bir devrim oldu. Teknoloji sayesinde iletişimin çok kolaylaştığı bu dönemde, telefon ve bilgisayar başında binlerce arkadaşa sahip olabiliriz artık. Onların neler yaptıklarını öğrenebiliriz. Yaptıklarına, yazdıklarına yorumlar yapabiliriz, yazılanları, yapılanları anında öğrenip beğenebiliriz, tartışabiliriz, şikâyet edebiliriz, fotoğraflarımızı, videolarımızı sınırsız insanla paylaşabiliriz. Çok kısa bir süre içinde […]
27 Ekim 2016

Tarih Yazımının Çeşitleri*

Özetleyerek Alıntılayan: Elif Ersoy Üç tarih yazımı tarzını birbirinden ayırt ediyorum: Kaynaktan Tarih Düşünce Dolaylı (reflektierte) Tarih Felsefi Tarih 1) Kaynaktan Tarih Hemen örnek verecek olursam, örneğin Herodotos, Thukydides ve benzerlerini söylemek istiyorum, yani betimledikleri eylemleri, verileri ve durumları kendileri yaşamış, onların içinde yaşamlarını sonuna kadar sürdürmüş, kendi varlıklarıyla bu verilerin ve onların tininin bir parçası olmuş, bu eylemler ve verilere ilişkin bir bildiri kaleme almış, şimdiye değin salt olmuş […]
27 Ekim 2016

Dil ve İnsan

İnsan, kimliğini kullandığı dil ile kazanır ve yine onu dille ifade eder. En yüksek ifade şekillerinden biri şiirdir. Daha önce hiç kendimizi o şekilde ifade etmemiş olsak bile, okuduğumuz bir şiirin tıpkı bizi ifade ettiğini düşünebiliriz. Bazı şiirlerde kendimizi buluruz. Her ne kadar bir şairin şiirsel ifadesinde kendimizi bulsak da, orada anlatılan bize göre biz değil, şaire göre bizizdir. Eğer kişi, topluluk içindeyken ya da biriyle karşılıklı diyalog halindeyken kendini […]
27 Ekim 2016

Düşünce ve Dil

Bütün sanat olguları içinde dışlaşan ve sonra bunların ekol, okul, disiplin olmalarını sağlayan, onları tarihsel sürece entegre eden dışlaşmalar aslında insanın kendisindeki dışlaşmalardır. İnsan kendisini dışlaştırıyor ve bu dışlaştırdıklarından izlenimler alıyor; yani duyu diyen de haklıydı, duygu diyen de, bilinç diyen de, ama bunların ayırımları nedir? Biz bu ayırımların içinde yaşamı nitelerken giderek onu kategorize ediyoruz. Şu düzeyde, bu düzeyde veya şu biçim altında, bu biçim altında derken biz aslında […]
27 Ekim 2016

Hüseyin…

10 Ekim 680 (Hicri 10 Muharrem 61) günü Hz. Hüseyin son hazırlıklarını yaptı ve Yezid’in ordusuna yaklaşarak onlara hitap etmek istedi. Ancak bu çok veciz konuşma gözleri dönmüş azgınlardan oluşan orduyu etkilemedi. Hz. Hüseyin atını sürerek iki ordu arasında bir yerde durdu ve Yezid’in ordusuna hitaben şöyle dedi: “Ey Kufe halkı, benim kim olduğumu ve sonra da vicdanınızın sesini dinleyiniz. Ben Peygamberin torunu değil miyim? Benim katlim size helâl olur […]
22 Ekim 2016

Plotinus (MS. 203-270)

“İnsanın en son amacı her şeyin üstünde olan Tanrıyla mistik bir birleşme olmalıdır. İnsan bu yüce erdeme ancak esrime yoluyla erişebilir.” Bu çalışmadaki amaç, öğretisinde kendisini insanlığın içsel (batıni) hakikatine adayan ve insan hayatının amacının esrime (extase) sayesinde Tanrı ile birleşmek olduğuna inanan Plotinus’un felsefesini ve düşüncesini (tinini) paylaşmaktır. M.Ö. 6. ve 7. asırda Antik Yunan’da “Misterler Ekolü” vardı. Plotinus’un öğretisi de Eleusis’inki (Elozis) gibi Misterler Ekolüne bağlıydı. Elozis tapınağı […]
17 Eylül 2016

Yabancılaşma

Özgün anlamı içinde bir şeyi ya da bir kimseyi başka bir şeyden uzaklaştıran, başka bir şeye yabancı hale getiren eylem ya da gelişmeye yabancılaşma diyebiliriz. Yabancılaşma psikiyatride normalden sapmaya, çağdaş psikoloji ve sosyolojide kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, doğaya ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissine işaret eder. Felsefede yabancılaşma, şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi, daha önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde bulunulan insanlara karşı […]
14 Eylül 2016

Felsefe Yapmayı Ne Engeller?

İnsan hem eylemlerinin ürünü hem de eylemlerinin tasarlayıp uygulayıcısıdır. Bu durum insanın iki yönlü bir varlık olduğunu bize söyler. O, bir yönüyle madde bir yönüyle manadır; bir yönüyle yaratılmış bir yönüyle yaratandır; bir yönüyle sınırlı nesne bir yönüyle sonsuz öznedir. Sonuç olarak insan bu iki yönlü gerçekliğin, yaşamsal enerjinin birliğidir. Anca bu birlik kendi içinde hazır, tamamlanmış, uyumlu bir durumda bulunmaz. Bu karşıt yönler varlığında hazır bulduğu enerji odaklarıdır. Ve […]