Denemeler

10 Mart 2021

Değerler Rabbi

İnsan doğayla ayrımını algıladığı andan itibaren “algısı ile algıladığı arasında” bir bağın olduğunu sezer. İlk elden duyusal bilinç düzeyinde de olsa bunun nedenlerini, gördüklerinin gerisinde neyin […]
17 Kasım 2020

Sevsen Öldürürler Sevmesem Öldüm

Ölüm Varken Anın uçukluğudur gölgelenen benizde Istıraplar demliğinden süzülürken acılar Sonsuzluk çaresizliği basılı bağrına Ellerinden akıp kayan yaşanmış anılar   Yatağının başucunda titrerken bir kandil Solan […]
18 Eylül 2020

Lekesiz Aklın Sonsuz Günışığı: Özgürlük

“Ruhun ereği özgürlüktür.”G.W. Friedrich Hegel “Aklınızı kullanma cesaretini gösteriniz.”  Immanuel Kant Tarihte iz bırakmış bu iki düşün adamına ait aforizmalarda öz aynıdır: Kant özgürlüğün önündeki engelin […]
13 Temmuz 2020

Ahasuerus

kurgu türü birtakım hikâyeler’ deyazdığım seha ver adlı kurgu türü bir öyküde, ahasver ‘e göndermeler yapmıştım. hikâyedeki kahraman (seha ver) tarihte sözü edilen, isa’yı kışkırtan antagonist […]
10 Ocak 2020

RIZÂ

Anlık(Zihin): ”İnsan Hakları” kavramı nereden başlar ya da başlatılmalıdır? B (bile değil): Tüm sözcükler ve kavramlar için geçerli olmak üzere bu kavramı da “İnsan” ve “hakkı / hakları[/hukuk]” sözcükleri olarak tek […]
10 Ocak 2020

İnsanlığın Hak ve Hukuku

Tarih boyunca insanoğlunun kendisini hak ve adalet yönünde olgunlaştırma çabası bir inşai yapılanma sistemi olmakla birlikte manevi bir ergenliğe geçiş sürecini de kapsar. Ergenliğe geçişin ise […]
10 Ocak 2020

Azimut 2: Kefenin Cebi Vardır

Santa Maria Sopra Minerva Bazilikası ve önündeki heykel. Roma’da Panteon’un hemen arkasında yer alan kilise. Sopra İtalyanca’da “üzerinde” anlamına gelmektedir. 2004 veya 2005 yılının Haziran ayında […]
10 Ocak 2020

Akl-ı Hikmet ve Hak

İnsan; fıtratı gereği, doğal olarak heyecan duyar ve arzularının tamamını kendine hak olarak görür. Süleyman mabedinin girişinde bulunan iki sütun Boaz ve Yakin sırasıyla, heyecanın ve […]
10 Ocak 2020

İnsan Hakları ve Olmazsa Olmaz Özgürlük

İnsan Hakları nedir diye baktığımız zaman, Vikipedi’de kavramın “İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, […]