Bilim ve Teknoloji

27 Ekim 2016

Bilimin Yöntemi Üzerine

“…Wolfgang (Pauli) bir keresinde bana Einstein’ın “Görecelik” kuramını anlayıp anlamadığımı sordu. Bunun üzerine “anlamak” sözcüğünün bizim doğabilimimizde ne anlama geldiğini bilmediğimi söyledim. “Ama matematiksel çatıyı bilirsen,” […]
26 Ekim 2016

Bilimde Yeni Paradigma Düşünüşü

– Vay canına! Paradigma değişimi! Temel özellikleri Descartes, Newton ve Bacon tarafından formüle edildiği için, eski bilimsel paradigmaya Kartezyen, Newtoncu ve Baconcu diyebiliriz. Yeni paradigma için […]
5 Ağustos 2016

Suyun Dördüncü Hâli

Washington Üniversitesi’nden biyoloji mühendisi Prof.Dr. Gerald Pollack su hakkında devrimsel denilebilecek bir teori ortaya attı. Son on yılını dünya çapında suyun aslında sıvı olmadığını dinleyicilerine anlatmakla geçirdi. […]