Bilim ve Teknoloji

17 Kasım 2016

Tasavvuf Geleneğinde Akl-ı Meaş ve Akl-ı Mead

1 Tohum her ne kadar her meyvenin içinde varsa da, meyveden dışarı çıkıp ereğine varması için önce uygun bir toprağa düşmesi, sonra uygun şartlarda filizlenmesi, ardından […]
17 Kasım 2016

Ey Sevgilim

Ey Sevgilim, kaç kez seni çağırdım ama sen beni işitmedin, Kaç kez kendimi gösterdim ama sen bana bakmadın, Kaç kez kendimi rayiha kıldım ama sen beni […]
17 Kasım 2016

Miryam ve Meryem…

Kur’an-ı Kerim’de, peygamberlerin anılmaları yapısal olarak Tora’ya göre farklılıklar göstermektedir. Tora, peygamberlerin hayatlarını ayrıntılarıyla aktarırken, Kur’an, Tora’da geçen öncelikli peygamberlerin hayatlarından önemli kıssalarını anmaktadır. Bu öncelik […]
17 Kasım 2016

Ahmet İnam ile “Ötekini Anlamak”

1947 Sandıklı doğumlu olan Prof. Dr. Ahmet İnam, 1971’de ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiş olmasına rağmen, tercihini felsefeden yana kullanarak 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe […]
9 Kasım 2016

Bilim, Sanat ve Felsefe Dili Olarak Türkçe*

Türkçe eğitim yapacağız Türkçe konuşacağız da, Türkçe konuşmak, Türk diliyle bilim, sanat ve düşünce ürünleri ortaya koymak ne demektir? Sanıyorum bir tepki olarak yabancı dille eğitime […]
9 Kasım 2016

Güneş – Dil Teorisi

Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son yıllarında çalışma ve araştırmalarının merkezinde olan “Güneş-Dil Teorisi” geniş kitlelere ilk kez şu metinle duyurulmuştur: 1. “Etimoloji, morfoloji ve fonetik bakımından […]
9 Kasım 2016

Bilim Dili Olarak Türkçe*

Türkçe’nin bilim dili olup olmadığı konusundaki tartışma, “bir dilin, bilim dili olup olmamasının hangi ölçülere göre belirlendiği” sorusunu sordurur. “Türkçe’nin bilim dili olamayacağı” şeklindeki iddia ise, […]
27 Ekim 2016

Bilimin Yöntemi Üzerine

“…Wolfgang (Pauli) bir keresinde bana Einstein’ın “Görecelik” kuramını anlayıp anlamadığımı sordu. Bunun üzerine “anlamak” sözcüğünün bizim doğabilimimizde ne anlama geldiğini bilmediğimi söyledim. “Ama matematiksel çatıyı bilirsen,” […]
26 Ekim 2016

Bilimde Yeni Paradigma Düşünüşü

– Vay canına! Paradigma değişimi! Temel özellikleri Descartes, Newton ve Bacon tarafından formüle edildiği için, eski bilimsel paradigmaya Kartezyen, Newtoncu ve Baconcu diyebiliriz. Yeni paradigma için […]