Bilim ve Teknoloji

18 Kasım 2016

Einstein’ın Beyninin Farkı Neydi ve Bu Farklılık Onun Yaratıcılığı Açısından Ne Denli Önemliydi

“Hayal gücü bilgiden önemlidir, çünkü bilgi sınırlıdır,” diyen Albert Einstein’ın bilimsel eserleri hakkında fizik tarihinin köşe taşlarından Neils Bohr şöyle der: “Albert Einstein’ın eseri sayesinde insanoğlunun […]
18 Kasım 2016

Vedalar (2. Bölüm)

Geçen bölümde en eski kutsal metinler olan Vedalar’ın ortaya çıkış yerinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise Eski Önasya Dilleri ve Arkeolojisi ana bilim dalından mezun Doç. Dr. […]
18 Kasım 2016

Yetinmezlik – Çatışkı – Modernlik

Yetinmezlik, huzursuz ve gergin bir yaşama açılan kapıdır. Bu duygu, insanın olduğu haliyle kendisiyle barışık olamamasından, kendisini olduğu gibi kabul edememesinden doğar. Yetersizlik doğal gereksinimlerin karşılanamaması […]
18 Kasım 2016

''Dalalet'' kavramı üzerine

Arapça d-l-l( ضلل ) kökünden gelen “ḍalalet” ( ضلالة ), “yoldan çıkma, sapma; azma; bir şeyi yitirme, kaybetme; ölme, helak olma; toprak olma; unutma; hata yapma; […]
18 Kasım 2016

Sibernetik Teoloji

Felsefi bir anlayış disiplini olarak sibernetik, ontolojik düzeyde sonucun sebebi etkilemesi olarak özetlenir. Bu anlamıyla sibernetik, yeni bir düşünce paradigması olmaktan çok, kadim bir anlayışın kavramsallığa […]
18 Kasım 2016

Beni Hatırlayınız!

Milliyetçilik ırkların üstünlüğüne dayalı, insanları bölüp parçalayan ilkel bir unsur mudur? Ya da insanları çağlar boyu “toplumsal anomiye” sürüklenmekten koruyan, tarihle bugün arasında köprü kurarak kimlik […]
17 Kasım 2016

Nasıl Öğrenir ve Nasıl Hatırlarız?

Günümüzde teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak ne kadar kolaylaştıysa bu bilgileri öğrenmek, hafızada tutabilmek ve hatırlamak isteği de bir o kadar arttı. Beyne ne kadar bilgi yüklersek […]
17 Kasım 2016

Tasavvuf Geleneğinde Akl-ı Meaş ve Akl-ı Mead

1 Tohum her ne kadar her meyvenin içinde varsa da, meyveden dışarı çıkıp ereğine varması için önce uygun bir toprağa düşmesi, sonra uygun şartlarda filizlenmesi, ardından […]
17 Kasım 2016

Ey Sevgilim

Ey Sevgilim, kaç kez seni çağırdım ama sen beni işitmedin, Kaç kez kendimi gösterdim ama sen bana bakmadın, Kaç kez kendimi rayiha kıldım ama sen beni […]