Alıntı ve Derlemeler

30 Ekim 2016

Boğa / Sığır Simgesi -1-

Aswır Abhazca’da anaç bir kelimedir. Yurt adıdır ve zamanla Sawır ve Tawır olarak da söylenmiştir. Bu iki kelime birçok ulusun adı da olmuştur, ayrıca Abhaz Malı, […]
30 Ekim 2016

Aslan Sembolü Üzerine

Tarih boyunca pek çok kültürde aslan figürüne rastlarız. Aslan, mitolojide karşımıza kutsal addedilen mekânların ve hükümdar tahtlarının bekçisi, tanrı/tanrıçaların biniti ve koruyucusu, hayvanlar kralı, güneş sembolü […]
30 Ekim 2016

Her Şey Tanrı İçin…

Dinsel inançlar temel alındığında, kullar Tanrı’nın sözlerini, arzularını, isteklerini veya emirlerini sorgusuzca kabullenip yerine getirirler. İyi bir kul olmak çoğu zaman uygulamada sorgusuzluğu gerektirmektedir. Kendi adıma […]
30 Ekim 2016

Gitarın Genç Dâhisi: Celil Refik Kaya

Celil Refik Kaya 1991 yılının Kasım ayında müzisyen bir ailede dünyaya geldi. Babası rebap ustası Mehmet Refik Kaya, amcası neyzen Ahmet Kaya’dır. Müzisyen bir ailede ve […]
30 Ekim 2016

Hâki Ol, Turâb Ol Ey Deli Gönül…

Nutuk 5  Mürşid-i Kâmil’den dersimi aldım Hakîkât bâbında irfâna girdim Ol güzel yârıma ikrarım verdim Hâki ol turâb ol ey deli gönül Şeriat bâbından içeri geçtik […]
30 Ekim 2016

Oruç

20 Temmuz’da Ramazan ayı başlıyor. İslam’ın şartlarından biri olan “oruç”, Bakara suresinde Müslümanlara farz kılınmıştır.  Oruç Kuran’da “savm–sıyam” olarak geçer. Savm kelimesi “hareketsiz kalmak, susmak, nefsi […]
30 Ekim 2016

Kendin: Hak Olan

“Kendi bilincine bağlı olarak yaşamak” insanın kendi onurunu inşa etmesidir. Onur, kendi yetilerini kendin için işlevli kılabilmektir. Bireyin anlamı kendisinden ürettiği değerlerle yaratılır ve bu değerlere […]
30 Ekim 2016

Ferdiyet ve Memnuniyet

Her aşk, aslında hakikati anlama fırsatıdır. Her evlilik, nizamı koruma çabasıdır. Ve her çocuk, kendi geçmişimizle yüzleşmeye davettir. Tanık olduğumuz her ölüm de kendi hakikatimizden koptuğumuzu […]
30 Ekim 2016

Tabiatı Kavrayış ve İfade Etmede Yeni Yöntem ve Dil Arayışları [1]

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Newtoncu fiziğin açıklamakta yetersiz ya da başarısız kaldığı olguların giderek artması, sadece pozitivist–mekanist paradigmanın matematiksel–fiziksel tutarlılığı hakkındaki şüpheleri arttırmakla kalmamış, doğanın […]