Alıntı ve Derlemeler

9 Kasım 2016

Gazi’nin Dilinden Harf ve Dil Devrimi*

Harf devriminin gerekliliği Her şeyden evvel, her gelişmenin ilk yapı taşı olan soruna değinmek isterim. Her araçtan evvel, büyük Türk milletine kolay bir okuma yazma anahtarı […]
6 Kasım 2016

Denge: Garudasana – Eagle Pose – Kartal Pozu

Varoluşun başlangıcından beri dengeler bulunmaktadır. Yaşam enerjisi dediğimiz güç bölünerek iki farklı enerjiyi oluşturmuştur. Taoizm bu karşıtlığı çok anlaşılabilir şekilde yin ve yang olarak sembolize etmiştir. […]
6 Kasım 2016

Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti

Cumhuriyet fazilet-i ahlâkiyeye dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Sultanlık korku ve tehdide dayanan bir idaredir. Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuskâr insanlar yetiştirir. Sultanlık korkuya ve tehdide […]
6 Kasım 2016

Vrksasana – Ağaç Pozu

Bu sabah melek yüzlü, melek huylu bir arkadaşımın, sevgili Buket’in ölüm haberini aldım. Hiç yakıştıramadım ona ölmeyi, kendi gibi güzel masmavi engin deniz bağrına bastı, ayırdı […]
6 Kasım 2016

Gadab Kavramı

“Azabından affına, Gadabından rızana, Senden sana sığınırım.” (Hz. Muhammed) Gadab Arapça bir kelime olup, “öfke, sinirlenme, kızma” anlamlarına gelir. Gadab kelimesinin karşılığı olarak Türkçe’de sıklıkla “öfke” […]
6 Kasım 2016

Bostanlar Nasıl Ziyan Olmaz?

Yaşlı bir teyze köyünden Erzurum’a gelince ezan sesini duymuş ve sormuş: “Bu ne bağirir?” Cevap vermişler: “Ezan ohinir.” “Mala davara zararı var mi?” “ Yoh.” “ […]
30 Ekim 2016

Türkiye'de Nanoteknoloji Uygulamaları[1]

Nanoteknoloji kavramı, etimolojik kökleri açısından, Yunanca “cüce” anlamına gelen “nano” ile “teknoloji” kavramının bileşiminden oluşmaktadır. Nano, fiziksel bir büyüklüğün bir milyarda birini ifade etmek için kullanılmaktadır. […]
30 Ekim 2016

Bireyleşme İlkesi

Thomas Aquinas (1225-1274) bireyleşme ilkesi olarak maddeyi (materia) göstermiş, varlık bakımından değil bilme bakımından önemine değinmiştir. Bireyleşme, belli bir türe ilişkin özelliklerin o tür içinde yer […]
30 Ekim 2016

Uygarlıkta Akıl, Vicdan ve Cesaret

Dünyada ortaya çıkan iki temel dünya görüşü, iki temel dil vardır: biri Sanskrit temelli Doğu uygarlığının, diğeri Antik Mısır temelli Batı uygarlığının dili. Bunların çeşitlenmeleri kendi […]