Alıntı ve Derlemeler

19 Kasım 2016

Doğa Karşısında Hayret / George Wilhelm Friedrich Hegel

Hayret, insanın doğa ile dolayımsız ilk bağından ve doğayla en yakın, salt pratik bağıntısından kopup, doğadan ve kendi tekilliğinden tinsel olarak geri durduğunda ve şeylerde artık […]
19 Kasım 2016

Ben Nerede?

Bütün yapıp etmelerimiz ‘Ben’ üzerinden hayat bulur; şöyle de diyebiliriz: Tasarım yaptığımızda, etkinlik gösterdiğimizde, eylem gerçekleştirdiğimizde ve bunları değerlendirip dile getirdiğimizde merkezde hep “Ben” vardır. – […]
19 Kasım 2016

Platon / Theaitetos

Alıntılayan: Hulusi Akkanat “…Platon’un diyaloglarının kronolojisinde dördüncü sırayı, Platon’un filozof ve yazar kariyerinde olgunluktan yaşlılığa geçişi temsil eden ara diyaloglar oluşturur. Söz konusu diyaloglar Parmenides, Theaitetos […]
19 Kasım 2016

Enneadlar Plotinos’un Enneadlar

Antik filozof Platinos’un sözlerinden derlenen ve her biri dokuz bölüm kapsayan altı kitaptan oluşan eserdir. Plotinus’un öğrencisi Porfiri tarafından hazırlanmıştır. Enneadlar Dokuzluklar anlamına gelmektedir. 1. İnsan […]
19 Kasım 2016

Bir Mucizedir İnsan

Hermetika – Hermes’in Kayıp Sözleri, Bir mucizedir insan, hak etmiştir şeref ve saygıyı. Tanrıların niteliklerini almıştır, onların içinden birisi gibi. Tanrılara âşinadır, bildiğinden dolayı geldiğini aynı […]
19 Kasım 2016

Hakîm

Hilmi Ziya Ülken / Felsefeye Giriş adlı kitabından derleyen: Sadık Acar Hakîmler, peygamberler ve velilerin yeryüzü tarihinde birbirine az çok yakın zamanlarda, belirli bir çağ içinde […]
19 Kasım 2016

Fedon’dan Alıntılar / Platon

“Gizli olarak anlatılan bir öyküye göre biz insanlar bir tür hapishanede gibiyiz ve kendimizi özgür bırakmamalı ya da kaçmamalıyız; bu bana anlaşılması güç büyük bir giz […]
19 Kasım 2016

Platon'un Mağara Alegorisi

Uzun girişi, ışığa açılan bir çeşit yeraltı mağarasında yaşayan insanlar halet et. Bu adamların çocukluklarından beri ayaklarından ve boyunlarından prangalanmış olduklarını, bu nedenle hep aynı noktada […]
19 Kasım 2016

Falih Rıfkı Atay “Çankaya”da Anlatıyor

Kurtuluş Savaşı’ndan önceki yıllarda… Biz ahir zamanlık kâbusu ile gözlerimizi açardık. Bu devlet kurtulmaz, bu millet adam olmaz, Moskof ve Avusturya gavuru bizi yaşamaya bırakmaz, ilk […]