Bir Mucizedir İnsan

Sayı 56 - Ocak 2015

Hermetika – Hermes’in Kayıp Sözleri,

Bir mucizedir insan,

hak etmiştir şeref ve saygıyı.

Tanrıların niteliklerini almıştır,

onların içinden birisi gibi.

Tanrılara âşinadır,

bildiğinden dolayı geldiğini

aynı kaynaktan.

Gözlerini saygıyla gökyüzüne çevirir

ve aşağıda Yeryüzü’ne emek verir.

Kutsanmıştır arada olmakla.

Kendi altındakilerin sever tümünü

ve sevilir üstündekilerin tümü tarafından.

Güven duyarak tanrısallığına

sıyrılabilir beşeri tabiatından.

O her şeye erişebilir.

keskin düşüncesiyle

iner denizin derinliklerine.

Gökler çok uzak gelmez

bilgeliğiyle yükselmesine.

İşlek zekâsı nüfuz eder doğa güçlerine.

Hava kör edemez onun mantal görüşünü,

en yoğun sisiyle bile.

Kaskatı toprak engel olamaz ona.

Bakışlarını bulandıramaz derin sular.

İnsan her şeydir.

İnsan her yerdedir.

İnsan Tanrısal Hayatın Işığını almakla kalmaz sadece,

onu verir de.

Tanrı’ya erişmekle kalmaz sadece,

yaratır Tanrıları bile,

Tıpkı Atum’un istediği gibi

içsel insanın

kendi suretinden yaratılmasını,

bizler de Yeryüzü’nde yaratırız Tanrıları

kendi insan suretimizde.

Hayret etmeye değmez mi bu?

Demek ki bu üçü var;

Atum, Kosmos, İnsan.

Kosmos Atum’un kapsamındadır,

İnsan ise Kozmos’un.

Kozmos Atum’un oğludur,

İnsan ise Kozmos’un;

ve torunudur, diyebiliriz, Atum’un.

Atum hiçe saymaz insanı,

onu şükranla kabul eder,

istediği gibi insanın şükranla karşılamasını onu,

çünkü sadece budur insanın amacı ve kurtuluşu:

Gökyüzüne yükseliş

ve Atum’un Bilgi’si