Bak bu sözler ne ediyor

 

Çıkan söze edin dikkat,

Acı sözde olmaz kıymat;

Tatlı sözde vardır hayat,

Bak bu sözler ne ediyor…

Bir söz yıkıyor cihanı,

Yok ediyor hânümânı,

Öldürüyor nice canı…

Bak bu sözler ne ediyor..

Nice kapılar kapıyor,

Dünyayı viran yapıyor..

Birçok canları kapıyor;

Bak şu sözler ne ediyor..

Yıkıp çevirir örene,

Seyret nice can verene..

Zarar edemez görene,

Bak bu sözler ne ediyor..

Kimisini eder ihya,

Kimisinde koymaz hâya..

Bizi yetiştirdi Hû’ya..

Bak bu sözler ne ediyor..

Sözünüze olun sahip,

Acı sözler bize ayıp..

Devre diyen, olur tayîp,

Bak bu sözler ne ediyor..

Sözümüzü edelim pâk,

Tatlı sözler olmaz helâk;

Pişkin söze âşık eflâk,

Bak bu sözler ne ediyor..

Acı söz yırttırır yaka,

Tatlı söz götürür Hakka;

(Emre) gider baka baka..

Bak bu sözler ne ediyor..