Yıldız Cıbıroğlu

3 Ağustos 2017

Dil ile ‘Din – Kültün’ İlişkisi

Türkçe’de ve İngilizce’de b.l- hecesi ile başlayan şu sözcükler aynı konuları gösteriyor. “B harf sesi simgeciliği” davar/sığır gibi hayvanların, tanrı(ça)nın bedenleştiği kutsal hayvan kabul edilmesinden ya da totem sayılmasından ötürü; çıkardıkları seslerin “be” ve türevleri biçiminde yorumlanıp kutsallaştırlmasıyla ortaya çıktı. “B.l- sözcük ailesi” dillerarası ortak bir dil alanında yer almaktadır. Neolitik (Yenitaş) Çağ’ın simgeciliğinde b.l- kutsal hecesinin genelde davara, daha çok da sığıra ilişkin şematik simgeler gibi biçimsel bir kalıp […]