Prof. Dr. Vecdi Aral

2 Ağustos 2017

Eğitimin Temeli Olarak Özgür İrade

İnsan kendisine, kendisinin ve var oluşunun anlamının hesabını vermek zorundadır (1). Sorun Günümüzde eğitim, ana-babalarla birlikte bütün aydınları ilgilendiren, üzerinde pek çok tartışılan bir konu olmuştur. Yürütülmekte olan eğitimin temelleri ve amaçları üzerine yaygınlaşan yakınmaları en iyi temsil eden Fromm’dan iki alıntı konunun yaşamımız için taşıdığı ciddiyeti ve burada yapmak istediğim görüşmenin açılıp gelişmesini sağlayacak niteliktedir: “Öğrenmenin ereği temelde ilkokuldan üniversiteye değin pazar amaçları için olabildiğince bilgi toplamaktır. Öğrencilerden o kadar […]