Ümran İnceoğlu

4 Ağustos 2017

Homeopathy 2000’de Tıp Dünyası

İnsanlık tarihinin en hızlı devinimlerinin olduğu dinamik bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi çağında, insan hayatının her alanında köklü kavramsal değişimler ortaya çıkarken, tıbbın insanı ele alışı da değişmekte… Nasıl ki kuantum fiziğiyle maddeyi ve zamanı algılayışımız başka bir perspektif kazandı, varoluşun enerji kapsamıyla birlikte, insana bakışımız da farklı bir boyuta ulaştı. Eskiden insanı sindirim, solunum, sinir sistemi gibi bölümlere ayırarak inceleyen tıp, “Holistik Tıp” kavramıyla artık bir bütün biçiminde yaklaşıyor. Hastalık […]