Ümit Akdemir

29 Eylül 2023

Dağlar ve Nehirler Üstüne

Kadim bilgelikle aşina olanlar 9. yüzyıl Zen yolunun ermişlerinden Qingyuan Weixin’den zuhur eden, “dağlar ve nehirler” üstüne ünlü sözü de iyi bilirler: “Otuz yıl var ki […]
12 Temmuz 2021

Kıssa-yı Mansûr

Seyyid Yahya Dede hazretlerinden… Cenâb-ı Hallâc-ı Mansûr Mesnevîsi Gönüller sultânı, aşk ve irfân menba’ı, Pîr-i Sâni-i Halvetî Seyyîd Yahyâ-yi Şirvânî Dedemizin Farsça manzûm eserleri arasında yer […]