Turgut Özgüney

6 Kasım 2016

Thomas Aquinas Doctor Angelicus (M.S. 1225-1274) Tanrı'ya İlişkin Bilgi (Etkin ve Edilgin Akıl)

İki farklı akıldan söz edebiliriz: 1- Ruh ve bedenden oluşmuş insanın “yaratılmış aklı” 2- Bu aklın nedeni olan “tanrısal akıl” Birincisi “sınırlı” ve fenomenal dünyaya bağlıdır, […]
2 Kasım 2016

Düşmüş Yıldızlar

“Tanrı bir dosta gereksinim duymaz; çünkü tanrılık O’nun öz iyiliğidir. Oysa, biz dost ya da dostlara gereksinim duyarız; çünkü iyilik bizim çok ötemizde bir şeyi kapsar.” […]
30 Ekim 2016

Bireyleşme İlkesi

Thomas Aquinas (1225-1274) bireyleşme ilkesi olarak maddeyi (materia) göstermiş, varlık bakımından değil bilme bakımından önemine değinmiştir. Bireyleşme, belli bir türe ilişkin özelliklerin o tür içinde yer […]
30 Ekim 2016

Erdem (Arete)

Antik Yunan’da bir şeyin yetkinliği anlamına gelirdi erdem. Kendine uygun olan işi yapana, kendine özgü işlevi yerine getirene Arete’si olan, yani yetkin olan, erdemli insan denirdi. […]
25 Ekim 2016

Gnostisizm

Gnostisizm: Batınî bilgi (içsel). Gnosis: Bilme, bilgi, tanıma. Gnostik: Kendinin bilgisini bilenler anlamına gelir.  Gnosis hakikatin deneysel bilgisidir. Gnosis bir varoluş halidir. İçsel bir bilgidir. Dışarıdan […]
25 Ekim 2016

Peritroptikos

Bir tek filozof kesin şeylerin kendilerini kopya eder; zirâ o şeylerin kendisini gözleyendir, onların kopyalarını değil. Güzel olmayan bir şeyin kopyası da güzel olamaz ve doğası […]
22 Ekim 2016

Plotinus (MS. 203-270)

“İnsanın en son amacı her şeyin üstünde olan Tanrıyla mistik bir birleşme olmalıdır. İnsan bu yüce erdeme ancak esrime yoluyla erişebilir.” Bu çalışmadaki amaç, öğretisinde kendisini […]
17 Eylül 2016

Yabancılaşma

Özgün anlamı içinde bir şeyi ya da bir kimseyi başka bir şeyden uzaklaştıran, başka bir şeye yabancı hale getiren eylem ya da gelişmeye yabancılaşma diyebiliriz. Yabancılaşma […]