Derleme

25 Ocak 2017

Mitolojide Bozdağ

Kimi yetenekleri konusunda Apollon çok kıskançtır. Phrigyalı Marsyas’a karşı öfkesi ve acımasızlığı şöyle anlatılır: Athena, bir gün, kendi yarattığı söylenen kavalı çalarken suda imgesini görür. Kaval yanaklarını şişirip çirkinleştirdiği için, onu alıp dereye atar. Marsyas, çalgı aletini alıp çalmaya başlar. Çala çala bu sanatta o kadar ilerler ki, tanrı Apollon’un liriyle yarışmayı bile göze alır. Apollon ise yarışmayı bir koşulla kabullenir: Kim yenerse, yenilene istediği cezayı uygulayacaktır. Bu müzik yarışması, […]
25 Ocak 2017

İdeal Devlet

“Aslında bir site (devlet) hemen hemen tek bir adam gibi davranmaz mı? Örneğin, bir parmağımız yaralansa, bedenle ruhu birbirine bağlayan ve bize hâkim olan bütünlüğümüz duyar bunu. Acıyan bir tek yanımız da olsa, acıyı bir bütün olarak duyumsarız ve parmağımızın ağrıdığını söyleriz. İnsanın her yanı için de bu böyledir. İster ağrının verdiği rahatsızlık, ister zevkin verdiği rahatlık halinde olsun.”  (Platon, Devlet V. Bölüm s.191)  “Bugün bütün dünya milletleri aşağı yukarı […]
25 Ocak 2017

Atatürk’ün Ardından…

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.” (Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933) “Bir insana ölümünden sonra bu derece sevgi ve yas gösterileri yapılması, milletler tarihinde az görülen şeylerdendir.” (Athinaika, Atina, 12 Kasım 1938) “İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu’dan uzaklaştırıp bizi de yenince, karşımızda sıradan […]
25 Ocak 2017

Gökdelenin Boyu

Bu soru Kopenhag’daki bir üniversitenin fizik sınavından alınmıştır: “Bir gökdelenin yüksekliğini barometre ile nasıl bulursunuz, anlatınız.” Öğrencilerden birinin cevabı: “Barometrenin ucuna bir ip bağlarsınız. Sonra gökdelenin tepesinden asıp sallarsınız. Barometre yere değdiğinde ipin boyuyla barometrenin boyunun toplamı gökdelenin yüksekliğini verecektir.” Bu oldukça orijinal cevap hocayı çileden çıkartmaya yetti ve öğrenci dersten kaldı. Öğrenci cevabının doğruluğu konusunda itirazda bulundu ve üniversite durumu çözmek için başka bir hoca gönderdi. Bu noktada öğrenci […]
25 Ocak 2017

Büyük Taarruz

30 Ağustos zaferine çok az kalmıştır. Düşmanın 4 yandan kuşatıldığı haberini alır almaz Mustafa Kemal Afyon’dan Dumlupınar’a Birinci Ordu Komutanlığı’na gelir ve eşyaları Afyon’da kalmasına rağmen bir geceliğine bile geri dönmez. Geceyi harap bir kulübede geçirir. Kulübede ne bir yatak ne de bir örtü vardır. Yanında iki yaveri vardır: Salih Bozok ve Muzaffer Kılıç. Kaputlarını Paşa’nın altına ve üstüne sererler ki yatıp da biraz dinlenebilsin diye… Ertesi sabah eşyalar gelir […]
18 Kasım 2016

Osiris Miti

Zamanın başlangıcından evvel, mutlak karanlığın ve kaosun tanrısı olan Nun, yaratıcı tanrı Atum Ra’yı var eder. Bundan sonra tanrı Shu (rüzgar) ve tanrıça Tefnut (su) yaratılarak onların iki çocukları olan Geb (yer) ve Nut (gök) hayata geldiler. Geb ve Nut’un birlikteliğinden de Osiris, İsis, Seth ve Nepthis adlı dört tanrı doğdu. Ve onlarla birlikte Dünya’daki tüm canlılar meydana geldi. Osiris kral tanrıdır. Dünyevi yönetimin de başında olan manevi bir şahsiyeti […]
18 Kasım 2016

Yabancılaşma Üzerine…

Tematik bültenimizin yeni sayısında yabancılaşma konusunu seçtik. Yabancılaşma kavramı/olgusu mutlaka birçok açıdan ele alınabilir. Geniş bir perspektifle konuyu felsefi zeminde olmak üzere teoloji, psikoloji, ekonomi, siyaset, sosyoloji, sanat, edebiyat gibi birçok alanda incelemek mümkün. Böylesine farklı birçok açı- dan ve disiplinde ele alınabilecek bir konu olsa da genel olarak yabancılaşma, insanın kendini içinde bulduğu mevcut gerçekliğe karşı yabancılaşmadır. Kavramsal zeminini Hegel’de bulan, sosyolojik ve iktisadi içeriğini ise Marx ile kazanan […]