Suna Öztürk

17 Mayıs 2022

Kuantum Dünyası

    Max Planck Alman bilim adamı ve Kuantum Kuramı’nın kurucusudur. Termodinamik yasaları üzerine de çalışmış olan Planck,  kendi adıyla bilinen “Planck Sabiti”ni ve “Planck Işınım […]
24 Ocak 2022

Einstein’ın Rüyası; Birleşik Alan

“Evren bir bütündür. Tek bir organizma gibidir. Belki bu yüzden birbiriyle tamamen ilgisiz iki şey yoktur. İlişkileri görebildiğinizde evren kalbini açar size… Geçmiş, şimdi ve gelecek […]
10 Mart 2021

Jung ve Hesse

Hermann Hesse: Hermann Hesse, Alman Romantizminin yazınsal geleneğinde Novalis, Hölderlin, Kleist ve Nietzsche’nin devamıdır. Alman Romantizmi üzerine yazdığı önemli bir çalışması kaybolmuş ve unutulmuştur. Schopenhauer ve […]
3 Mayıs 2019

Bir Dostluk Öyküsü: Schiller ve Goethe

Alman edebiyatının Aydınlanma çağına damgasını vuran bu iki dehasının Schiller ve Goethe’nin dostluğu, beraberlikleriyle pekiştirdikleri sanatçı yönlerini daha da ileri taşımıştır. Bu iki evrensel bilgenin toplumun […]
6 Aralık 2018

Doğu ve Batı

Aşağıdaki metin, Senail Özkan’ın “Goethe ve Mevlana” ve “Aşk ve Akıl” adlı eserleri ile Goethe’nin Doğu Batı Divanı adlı eserinden derlenmiştir.   1753 yılında Voltaire: “İnsan, […]
8 Ekim 2018

Aşk ve Akıl

Senail Özkan, “Aşk ve Akıl” adlı kitabında, Hegel’in diyalektiğin zırhlarıyla metafizik kalelerini fethetmeye çalıştığını, piramidi örerken aşktan bahsetmediğini, onun Tanrı ve insan ilişkisinin, zoraki ve cebri […]
30 Mayıs 2018

Kara Delik “Sınır İçindeki Sonsuzluk

Her şeyin sonsuz noktadan oluştuğu evrende bu sonsuzluk bizde nasıl sınır buluyor? Sınırlı bedenimizde sonsuz bir doğaya sahibiz. Her biri milyonlarca atomdan oluşan 100 trilyon civarında […]
14 Mart 2018

Çatal

Varoluş felsefesinin kurucularından olan Soren Kierkegaard, ilginç bir şekilde bir Pagan filozofu Sokrates üzerinden Hıristiyan Felsefesini anlamaya, yeni bir yorum getirmeye çalışmıştır. Her ikisinin de ortak […]
11 Şubat 2018

Güvenden Umuda

“Ölümlüler arasında tek iyiliksever tanrıça bir umut kaldı, Öbürlerinin hepsi çekilip gitti Olympos’a.” Theognis [1]   Sonsuza kadar Olympos’ta zevk ve sefa içinde yaşayacak olan Tanrılar […]