Sevil Görür

1 Temmuz 2022

Hirst’ün Verity’si ve Görsel Sanatlarda Adalet Serüveni

Özet: Adalet kavramı insanlık tarihi boyunca üzerinde en fazla durulan, hakkında sayısız teoriler üretilen ve aynı zamanda ahlaksal, sosyal ve politik anlamda insanlığın ulaşacağı ideal bir […]
10 Ocak 2020

Kızıldeniz Yarılıyor