Saliha Özcan

26 Temmuz 2019

Henri Bergson ve Duygu Ahlakı

Fransız yaşam bilimci ve felsefecisi Henri Bergson, yakın zamanlarda evrimci okulun en etkili savunucusu olarak, “Dirimselcilik” veya “Bergson’cu İstemcilik” olarak bilinen ve özellikle Fransa ve Latin Amerika’da olmak üzere seçkin yandaşlar kazanan felsefi bir dizge geliştirdi. Bergson’un en ünlü yapıtı “Yaratıcı Evrim”in yanı sıra yine önemli çalışmaları olan “Zaman ve Özgür İstenç”, “Özdek ve Bellek” ile “Ahlakın ve Dinin İki Kaynağı” bulunur. Yerle gök gibiydi “yüzeysel ben” ile “derin ben”. […]
15 Mart 2019

Günümüzden Geleceğe Dönük Projeksiyonlar

Toplumsal ütopyalar, insanın zengin hayal gücünün ürünleri ama bu ürünler yaşanan somut koşullardan hızını alıyor. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin bizlere kolaylıklar sağladığı yadsınamaz bir gerçek. Fakat insanın daha mutlu, insanca yaşama koşullarına sahip olması için kullanılacağı gibi kontrolden çıkarak insanoğlunun doymaz hırslarına araç haline gelmesi de öngörülebilir. Bu durum bence iki ana yönde ütopik tasarımlar doğuruyor. Galiba önce olumlu görünen tasarıma bir örnek versem iyi olacak. İnternette milyonlarca insanın izlediği […]
11 Şubat 2018

Umudun Kutup Yıldızı – Felsefi Antropolojide Kıymetler Problemi

  Çağımızın pusulasını kaybetmiş gibi görünen savrulmuşluğu bize tutunacak sağlam dayanaklar aratıyor. Bu durumda Sayın Takiyettin Mengüşoğlu’nun önemle ele aldığı “İnsanın varlık bütünlüğü içinde kıymetler” sorununu irdelemek çok anlamlı görünüyor. Felsefî Antropoloji için insan aktif olan, sürekli yapıp-eden bir varlıktır. Hayat ancak yönü belli olan yapıp-etmelere, bunların gerektirdiği kararlara dayanabilir; yoksa insanın yaşamasına imkân kalmaz; insanın içinde bulunduğu durumlar onu silip süpürürler. İnsan gayelerini, hedeflerini, planlarını gerçekleştirirken onun eylemlerini düzenleyen, […]