Ömer Sohtorik

25 Ocak 2017

21. Yüzyılın Yapısal Dönüşümü ve Sınırların Sonu

Klasik fizik, endüstriyel devrimi doğurduğu gibi, kuantum bilim alanlarıda 21. yüzyılın siyasal, sosyal, ekonomik yapısını değiştirecek nanoteknoloji devrimini şekillendirmektedir. Birinci Dünya Savaşı’nın temel nedeni teknolojik değişimdi. Petrole dayalı yeni enerji kaynaklarına geçişte, bu savaş genel anlamda petrol kaynaklarının paylaşımı olarak gerçekleşti. İkinci Dünya Savaşı’nda ise atom teknolojisi geldi. Gene bir dönüşüm yaşandı. Diğer nedenlerin yanı sıra temel neden yine Teknolojik dönüşümdü. Yeni teknolojik alanlar ve oluşacak yeni sosyo-ekonomik alanların, diğer […]