Nilda Paşaoğlu

Nilda PAŞAOĞLU KİMDİR?

1993 yılında  Kocaeli’nde doğdu. Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.  Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yaptı. Daha sonra Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programına kabul edildi. Bu süre zarfında freelancer  editörlük, içerik yazarlığı, biyoğrafi yazarlığı, blog yazarlığı yaptı. Birden fazla dergide metni yayımlandı. Düzce Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan Ahmed Arif’i Okumak(Hayatı- Edebi Şahsiyeti-Eserleri) adlı ilk ve kapsamlı çalışmasıyla Bilim Uzmanı oldu. Şimdilerde modern şiir, kadın, sanatçılar ve eserleri, sağlık, tasavvuf, çocuk, gezi gibi konular hakkında yazılar yazmaya ve akademik çalışmalarına devam etmektedir.

13 Temmuz 2020

Bir Kavram Olarak Yol ve Felsefede ‘Yolda Olmak’

İnsanlık tarihinin hemen her döneminde yol teması etrafında pek çok düşünce ve inanç şekillenmiş, hatta milletlerin ve medeniyetlerin kuruluşunda da yol ve yolda olmak en önemli etken olmuştur. “Yol nedir?” sorusu hep sorulmuştur.  Yol kelimesi ana Türkçede yazılı örneği bulunmayan *yo- “yürümek” fiilinden türetilmiştir. Tarihte en eski kaynaklarda, “yol, sefer, yolculuk” (Orhun Yazıtları (735) : altun yışıg yolsuzun aşdım [altun ormanı yol aramadan aştım), yolak  “1. kırlardaki küçük yol, patika, […]