Nevzat Aksoy

2 Ağustos 2017

Türkiye Türkçesi’nin Tarihsel Gelişimi

Oğuz Türkleri, 11. yüzyılda İran’a girerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya da girerek önce yerel beylikleri, sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. 1077’de yalnızca Sivas, Erzurum, Kayseri, Malatya, Konya değil, İstanbul’un hemen burnunun dibindeki İznik de Türklerin elindedir. Öyle ki, XII. yüzyıldan başlayarak İtalyan kaynakları, Anadolu’dan Türkiye adıyla söz ederler. Bunda temel etken, Anadolu’nun bir devletin ordularınca askersel anlamda “fethedilmiş” bir toprak değil, yan göçer Oğuz […]
2 Ağustos 2017

Nasıl Bir Tarih Anlayışı ve Öğretimi

Sekiz yıllık kesintisiz eğitimin güncelliğini koruduğu şu dönemde tarih anlayışımızı ve tarih öğretimimizi yeniden sorgulamak, yapılması zorunlu işlerden biri görünüyor. Bu yazımızla, ilgili kamuoyunun, bu konu üzerinde düşünmesine ve sorular sormasına katkıda bulunabilirsek bizim için yeterli olacaktır. İlköğretimden üniversitelerimize kadar, eğitim sistemimizde geçerli olan tarih anlayışı çok eleştirildiği için ve bu eleştirilerin yaygın olarak bilindiği varsayılarak, burada daha çok “olması gereken” üzerinde durulacak ve buna yanıtlar aranacaktır. Tarihçiliğin günümüzde ulaştığı aşama, çok kalın […]
9 Kasım 2016

Türkiye Türkçesi’nin Tarihsel Gelişimi*

Oğuz Türkleri, 11. yüzyılda İran’a girerek Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nu kurdular. Aynı yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’ya da girerek önce yerel beylikleri, sonra da Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurdular. 1077’de yalnızca Sivas, Erzurum, Kayseri, Malatya, Konya değil, İstanbul’un hemen burnunun dibindeki İznik de Türklerin elindedir. Öyle ki, XII. yüzyıldan başlayarak İtalyan kaynakları, Anadolu’dan Türkiye adıyla söz ederler. Bunda temel etken, Anadolu’nun bir devletin ordularınca askersel anlamda “fethedilmiş” bir toprak değil, yan göçer Oğuz […]