Nevcivan Sevindik Özel

10 Ocak 2020

İnsan Hakları ve Müzik

“Dünya sorunlarına felsefeyle baktığımızda, hangisine bakarsak bakalım hepsi insan haklarıyla ilgili görünmektedir.” –İoanna Kuçuradi– Bugün insanlık olarak sahip olduğumuz değer korumaya yönelik en temel ilkeler, temel insan hakları dediğimiz ilkelerdir. Bu haklar bir ülkede yasal güvence altına alındıklarında, toplumsal özgürlük kavramının içeriğini oluşturan özgürlükler olurlar ya da özgürlüklere dönüşürler. İnsan haklarını şu anda dünya politikasının yönlendiricisi yapabilmek oldukça düşük bir olasılık olarak görünüyor. Ama yapılabilecek bir şey vardır. Bugün, dünya […]
15 Mart 2019

Müzik Sanatı ve Ütopya

Ütopya, aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum ve gerçekleşmesi mümkün olmayan toplum tasarımlarıdır, şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak tarihin akışı içinde, dünya toplumlarında az da olsa gerçekleştiği görülmektedir. Thomas More “Ütopya” adlı eserinde ütopyayı “adaletin yeryüzündeki simgesi” olarak belirtir. Adaletin her türünün gerçekleştiği toplumlarda, ütopik olarak görülen düşünce, tasarım ve eylemlerin gerçekleştiği görülebilmektedir. Burada Rutger Bregman’ın düşüncesini paylaşmak yerinde olabilir. Bregman, “Ütopya bir geleceği tahmin girişimi değil, geleceğin kilitlerini açma girişimidir. Bunun için […]
11 Şubat 2018

Müzik Sanatı ve Umut Üzerine

İnsanın derin sıkıntıya düştüğü meseledir umut. Zira insan yapısı itibariyle ve yaşadığı çevre şartları nedeniyle, çok kolay umutsuzluğa düşebilmektedir. İnsanların yaşadıkları ortamlar birbirinden farklıdır ve şartlar da aynı değildir. Dolayısıyla umutları ve umutsuzlukları da farklı farklıdır. Köy hayatını yaşayan insanlarla, kalabalık ve maddi mânevî yüksek baskı altında yaşayan şehir insanlarının umutları ve umutsuzlukları aynı değildir. Ancak her iki kesim de umutla ilgili sıkıntılar taşır. İnsanın umut edebilmesi ve umudun var […]
5 Şubat 2017

Müzikte Kaygı: Nevcivan Özel ile Söyleşi

Nevcivan merhaba. Bültenimizin bu sayısında Kaygı temasını işliyoruz. Konuyu senin uzmanlık alanın çerçevesinde incelemek istedik. Ne dersin, kaygının müzikle bir ilişkisi olabilir mi? Neden olmasın? Salt kaygı denen duygu, insan hayatının değişmez bir parçasıdır. Ancak ne onsuz, ne de onunla olmak kolaydır. Kendisinden sonra stresi çağıran kaygı, insan hayatını olumlu ve olumsuz yönde etkileyebilir. İnsan farklı alan ve yaşayışlarında çok farklı şekilde cereyan etmektedir. Ancak bu etki, insanın yaşam tarzı, […]
25 Ocak 2017

Müzikte Sınır Konusuna Kısa Bir Bakış

İçinde yaşadığımız âlem açısından baktığımızda, her şeyde bir sınır görülmektedir ve Cenab-ı Hakk’ın kudretiyle sınırlar belirlenmiştir. Bu bütün bilim dallarında da görülmekle birlikte, zamanı geldikçe, çalışmaya, emeklere bağlı olarak sınır tedricen kalkmaktadır. İnsan tecrübelenip aklı geliştikçe sınır konusunda farklı düşünceler geliştirip sınırları aşmak için çalışmış, hâlâ da çalışmaktadır. Zaman içinde sınırlar aşılmış gibi görülse de hep bir sonrakinin gölgesinde kalacağından yine sınırlı olacaktır. Müzik yönünden baktığımızda ise, sınırlar öncelikle muhayyilede […]
18 Kasım 2016

Biz İliklerimize Kadar Demokrat Bir Milletiz

Biz ezelden beri demokrat, hem de iliklerine kadar demokrat bir milletiz. Aşiretler, boylar halinde yaşadığımız zamanlarda, kurduğumuz ilk devletlerde; idare şekli hep demokrasi idi. Her boyun bir halk meclisi vardı. Her fert, bu meclisin tabii azası idi. Aşiret reisleri, boy beyleri, hanlar, yani devlet reisleri bu meclisler tarafından seçilirdi. Bunlardan işlerinde başarı göstermeyenler yine halk meclislerinin kararıyla yerlerinden atılırdı. “İl mi yaman, bey mi yaman” sözünden de anlaşıldığı gibi bütün […]
18 Kasım 2016

Türk Müziğinin İnsan Üzerindeki Etkisi

İnsanoğlu, yüzlerce yıldır hastalıklarla baş edebilmek için çeşitli yol ve yöntemler denemiş; çeşitli otlardan, hayvanlardan, deniz ürünlerinden şifa bulmaya çalışmıştır. Bu şifa arayışlarının içinde en ilginç olanlardan birisi de “müzikle tedavi”dir. Hem hekim hem de müzikolog kimlikleriyle İslâm tarihinin önemli kilometre taşlarından olan Zekeriya er-Razî (854–932), Farabî (870–950) ve İbn-i Sina (980–1037) müziğin tedavi edici etkisini incelemişlerdir. O zamandan başlayan “müzikle tedavi” geleneği, Selçuklu ve Osmanlı şifahanelerinde devam etmiştir. Dünyaca […]