Neşe Ülkü

3 Ağustos 2017

Zaman – Süre – Süreç – Dehr – Khronos – Eşzamanlılık

Rus ozanlarından Samuel Marshak, 1914 yılından önce, Londra’ya ilk geldiğinde, yeteri kadar İngilizce bilmiyordu. Yolda giderken birine rastlayıp saatin kaç olduğunu şöyle sordu: “What is time? Aldığı yanıt, “Bu felsefi bir sorudur, bana niye soruyorsun?”du. “What time is it?” diye sorulacak sorunun “What is time?” biçiminde sorulması ile konunun nasıl birden bire derinleştiğini, filozofik bir yapıya büründüğünü görüyoruz. Ve bir başkası: Bir İngiliz masala başlasaydı, sözüne “Once upon a time..” diye girecekti, […]
3 Ağustos 2017

Şakralar ve Yaşantımızla İlişkileri

Bu yazı hazırlanırken Brian Shellegrove tarafından yazılmış olan The Magic in your Hands adlı kitap referans olarak alınmıştır. Aktarılan fikirler yazarın görüşleridir. Uzak doğu anlayışına göre bedenin dengesini etkileyen 7 adet enerji merkezi bulunmaktadır. Bunlar daire veya çark anlamına gelen şakralardır. Jung, şakraları insanlığın bilinç kapıları ve kosmosdan insan ruhuna akan enerjilerin geçiş noktaları olarak tanımlamaktadır. Bu şakraları tanımladıktan sonra günlük yaşamımız ve bedenimizle ilişkilerini açıklamaya çalışalım. Kök Muladhara (Base): Anus ile üreme organları […]
3 Ağustos 2017

Değişim

Suskunluğun ezgisi gönlünde, çevresine bakındı, yorgunluğu kesin. Savaş bitmişti. Niyeydi, ne içindi, nedendi? Etraf gözalabildiğine ceset! Kendi de onların arasında mı, değil mi? belli bile değil. Şimdi o önemsizliğin eşiğinde. İzlemede ufkunun yarılmasını, yarıların bütünlüğünü, bütünlüğünün iç çatlamasını, bozunumunu, ve yeniden yapılanmasını sadece izlemede. Değerleri altüst, hatta üstalt bile birşey ifade etmiyor artık ona Sadece izlemede kendini, gördüğü her nesnede. Yorgun ve sessiz…
2 Ağustos 2017

Eğitim ve Tarihçesi

Tr.: Eğitim Os.: Terbiye, Te’dip, Tezhip, Ta’lim, Edep, İstinas Fr.: Education Al.: Erziehung İng.: Education İt.: Educazione EĞİTİM NEDİR? Eğitim sözcüğünün Batı dillerindeki kökü (Lat. Educare eyleminden türetilen education) beslemek, yetiştirmek eylemlerine dayanır. Sözcük, 1527’de kullanılmaya başlamadan önce “kurum altına almak” anlamını taşıyan, başka bir kavram, onun yerine kullanılmaktaydı. Eğitim biyolojik çevreyi aşar. Hayvanlar yavrularını besler, kimi hallerde de türlü hareket biçimlerini yetkinleştirmeyi öğretir onlara. Bu tür davranışlara doğal gözüyle bakmak gerekir. […]
1 Ağustos 2017

Logos (Seçmeler)

I- LOGOS’UN SÖZLÜK ANLAMLARI: LOGOS: Logos sözcüğü Yunanca’da usla kavrama anlamındadır ve duyguyla kavrama anlamındaki pathos sözcüğü karşısında kullanılır. Yunanca seçme ve kavrama anlamlarını veren leg kökünden türemiştir. Kök anlamıyla ilgili olarak us ve usa dayanan söz, yasa, düzen, bilgi, bilim anlamlarını da dile getirir. Yunanca’da; Söylemek: Lego Söz: Logos Sözcük : Lexis Kuram: Logia Düşünmenin işleyişi: Logike XII. Yüzyılda Latinceye alınan Yunanca Logike ve tartışma sanatı anlamındaki dialektike deyimleri (La. […]