Mustafa Günay

3 Ağustos 2017

Tarih ve Tarih Bilinci Üzerine Pasajlar

İnsanın zamanı tarihseldir. Ama bu zamanı oluşturan parçaların, anların ancak bazısı asıl anlamında ‘tarihsel”dir. Her insanın tarihsel anları olduğu gibi, her toplumun da tarihsel anları vardır. Dahası, tarihte “yıldızların parladığı anlar” kadar, yıldızların sönükleştiği anlar da yer almaktadır. Bu nedenle insanlık tarihinde kesintisiz bir ilerleme olduğu iddiası/tezi tartışmalıdır. Ayrıca nesnel dayanaktan da yoksundur. Elbette insanın özgürleşmeye, birtakım acılardan, yoksulluklardan kurtulmaya ve dünyayı yeniden kurmaya yönelik bir eğilimi ve çabası her zaman karşımıza çıkan […]
3 Ağustos 2017

Akıl, Aydınlanma ve Tarihsellik

1. İnsani Varoluşun Tarihselliği Tarih üzerine düşünmek, insan üzerine düşünmek demektir. Çünkü tarihte insanı, onun başarı ya da başarısızlıklarını, yükselişlerini ya da düşüşlerini görürüz. Tarihi yapan, oluşturan insan ve eylemleridir. İnsan her zaman tarihsel bir ortam ve yaşama dünyasında yer aldığı için bu ortam içinde oluşturduğu kavramlarla düşünür ve kendini (yani ürettiği tarihi) anlamaya çalışır. Başka bir deyişle insan, “kendi ürünü olan bir tarihselliğin, bir toplumsal durumun belirleniminde” yaşar, “fakat kendi […]