Mustafa Alagöz

6 Aralık 2018

Bir Süreç Olarak İnsan

İnsan pek çok nitelikle yüklü karmaşık bir varlıktır. Karmaşıklık onun zihnindeki tortulardan, geçici duygusal dalgalanmalarından, inançlarından ve kişiliğindeki iniş çıkışlarından kaynaklanmaz. Bunlar karmaşıklığın sebebi değil, varoluşundaki […]
8 Ekim 2018

Berzah’da (Ara Yerde)

Duygular düşünceler gibi ifade edilemez. Bu bir önermedir, eğer böyle ise ikisi arasında niteliksel bir fark olması gerekir. İki şey arasındaki farkı görmek aslında onlar arasında […]
14 Mart 2018

Zenginlikler ve Farklılıklar

Düşünce ve buna bağlı olarak oluşturulan tavırlar birbirlerine ne kadar uzak ve aykırı olursa olsun eğer özgürleştirici açınımlara yönelik ise buradan doğan fikirler insanlığın evrensel tinine […]
11 Şubat 2018

Akıl, Hayal, Duygu Birliği Olarak; Umut

Varlığımızı üç yoldan duyumsarız: Anılara dönerek, şimdide kalarak, geleceğe kaçarak. Anılardan özlem ve pişmanlıklar gelir. Şimdiden sevinç ve mutsuzluk (bunalım), gelecekten korku ve umut ya da […]
10 Aralık 2017

Kural Mı, İlke Mi?

“Hep tespitte kalmak yakınmanın bir türüdür.” Bu sözü ilk duyduğumda, pek çok ilişki alanlarına ait söylemler belleğimde canlanmaya başladı. “İfade” deneyimi yaşamın doruğudur. Çünkü tüm etkinliklerinizin, […]
4 Ağustos 2017

Estetik ve Edebiyatta Görünümü

Estetiğin konusu genel olarak “Güzellik”tir. Güzelin kendisinin varoluş biçimleri sanatın değişik alanlarında görülür. Sanatta sınıflama onun konusuna göre değil, kullandığı araç ve yöntemlere göre yapılıyor. Hangi […]
4 Ağustos 2017

İletişimde Arzu

Zihinsel çabalarımızın amacı, varoluşu anlamaktır. Bu çaba pratik-günübirlik bir gereksinimin dayatmasıyla olabileceği gibi, sadece merak duygusunun itkisiyle, estetik haz için, bilmenin heyecanıyla da olabilir. Anlama arzusu […]
3 Ağustos 2017

Atatürk ve Hegel İki Aklın Buluşma Noktaları

Tarih her zaman insanın vazgeçilmez ilgi alanı olagelmiştir. Yazının amacı bunun nedenlerini değil; Atatürk’ün, bir ulusun yeniden doğuşuna önderlik ederken gösterdiği tarihsel inisiyatif, düşünce derinliği, ilkelerindeki […]
3 Ağustos 2017

Yıllardan Bir Gün

Uyudum uyandım bir gölgelikti mekan Boyasız oyuncaklar gibi geçen günler, Bakışlarında ısınamadığım yamaçtan, Taşır beni; Çoban yıldızının gözleriyle Kalem tutmayan ellerimin örtülü hünerine. Zeus’un şimşekleriyle yeşeren […]